upanisade1

Upanišade: kruna indijske duše

– predavanja održana na istaknutim univerzitetima –

Vizionari Upanišada nisu osećali potrebu da odlaze u bilo koji duhovni centar, ni potrebu da odlaze u neki hram, ni potrebu da slušaju besede ili propovedi, pa čak ni da proučavaju knjige. Bog je bio njihova jedina spoljašnja knjiga, i Bog je bio jedini njihov unutrašnji učitelj.

Ostvarenje Boga bila je njihova jedina potreba, a ispoljavanje Boga njihova jedina stvarnost. Veliki nemački filozof Šopenhauer je objavio: „Na celom svetu nema tako korisne i nadahnjujuće škole kao što je to izučavanje Upanišada. One su bile utočište mog života, a biće i utočište moje smrti. One su plod najviše mudrosti. Predodređene su da pre ili kasnije postanu vera ljudi“. – Šri Činmoj

Scroll to Top