spoljasnji unutrasnji mir

Unutrašnji i spoljašnji mir

„Mi smo tačni prototipovi sveta. Mi smo kao mikrokosmos, a svet je makrokosmos. Svetac uvek vidi sve na svetu, čak i najvećeg lopova, kao sveca. Slično tome, lopov će videti čak i najvećeg sveca kao lopova. Mi prosuđujemo druge u skladu sa svojim merilima, u skladu sa sopstvenom spoznajom.

Mi hoćemo da udovoljimo svetu, ali kako možemo udovoljiti svetu ako nismo zadovoljni svojim sopstvenim životima? Potpuno je besmisleno pokušavati da udovoljimo drugima ako nismo zadovoljni našim spoljašnjim i unutrašnjim postojanjem.“

 

Scroll to Top