moja flauta

Moja flauta

Moja flauta
(zbirka poezije)

Pesnik priziva zoru jučerašnjeg sna i potom je preobražava u dan današnje stvarnosti. Grešimo, nažalost, kada pokušavamo da razumemo poeziju. Poezija ne postoji da bi se razumela. Poezija postoji da bi se osetila. Pokušaj da se razume pesma je isto što i dodirnuti ružu prepunu trnja. Pokušaj da se pesma oseti je isto kao nežno u ruci držati ružu bez ijednog trna. A voleti pesmu znači trenutno izrasti u lepotu i svežinu same ruže. – Šri Činmoj (iz predavanja o poeziji održanog na Muzičkoj akademiji u Stokholmu 1990.)

 

OTVOREN POZIV

U savršenstva knjizi sudbine
Svaka duša je jasna strana.
Svaka molitva kuca nežno
Na Božjeg srca vratnicama.

Živeće svaka misao neustrašiva
U Istini što za pad ne zna.
Bog sam dolazi u sretanje
Za sve je Obećana Zemlja.

Šri Činmoj

Scroll to Top