pometnja uma 1a

Pometnja uma i prosvetljenje srca

– pitanja i odgovori o prirodi uma, načinima da umirimo i kontrolišemo misli –

Pitanje: Zašto je um destruktivan?

Šri Činmoj: Kada je Bog stvorio um, srce, telo i vital, On nije želeo da um ide nekim svojim putem. Bog je želeo i očekivao od uma da bude deo Njegove božanske manifestacije. On je dao ograničenu slobodu umu, srcu, telu i vitalu, ali su je oni zloupotrebili. Kada nam je data ograničena sloboda, od nas zavisi kako je možemo iskoristiti da bismo dobili više prilika da idemo dalje i dublje. Ako, umesto toga, izaberemo da je koristimo u loše svrhe, to nije greška onog koji nam je dao ovu slobodu.

Pretpostavimo da mi date dolar. Sa ovom ograničenom slobodom u obliku jednog dolara mogu da uđem u autobus i odem u crkvu da se molim i meditiram, ili da odem u bar na piće. Izbor je na meni. Kada je Bog dao umu ovu ograničenu slobodu, hteo je da vidi kako će um zaista koristiti tu slobodu. Kada je srce dobilo ograničenu slobodu, ono je odmah osetilo potrebu da se poistoveti sa Najvišim, da uspostavi vezu sa Najvišim, da se širi, i širi, i širi. Ali, um to nije uradio. Um je mogao da koristi svoju slobodu u dinamične svrhe: da izgradi Palatu Božanstvenosti na zemlji. To je ono što je Bog želeo. Ali, nažalost, kada je neznanje zakucalo na vrata uma, um je otvorio vrata i, umesto da gradi palatu, počeo je da lomi i uništava.

 

Scroll to Top