krozstogod

Kroz sto godina

„Da biste postali jedno sa Bogom, morate da svesno započnete svoje duhovno putovanje. Svi moramo da ga započnemo bez ikakvog daljeg odlaganja. „Ovde i sad“ je moto duše. Vaša duša želi da svoje duhovno putovanje započnete baš ovog trenutka. Ako sumnjate u postojanje Boga, nije važno. Sumnjajte koliko god želite. Na kraju ćete se umoriti od sumnjanja u Boga. Ako sumnjate u postojanje unutrašnjeg mira i blaženstva, sumnjajte koliko god želite. Ako tako činite, osetićete prisustvo istine i stvarnosti baš zato što ste se tako predano trudili da ih poreknete. Poricanje znači nastojanje da se istina dokaže na svoj sopstveni način. Ali, krajnja Istina neće vam dopustiti da istinu zauvek vidite na svoj način. Pokazaće vam svoj istinski oblik zarad vašeg sopstvenog dobra. Prema tome, ako imate sumnji u pogledu duhovnog života, unutrašnjeg života ili Božje stvarnosti, svejedno je najbolje da započnete svoje unutrašnje putovanje.“ – Šri Činmoj

Scroll to Top