kosmicka

Bog i kosmička igra

Pitanje: Kako da naučimo da volimo Boga?
Šri Činmoj: Šta se događa ako ne volimo Boga? Ako ne osetimo ljubav prema Njemu ujutru, ceo dan će nam biti jadan; postoji osećaj osujećenosti. Ali ako volimo Boga, čak i ako nam je sve u spoljašnjem životu neprijatno, to nam neće biti važno.
Ako ne meditiramo, bez obzira koliko nas ljudi cene, osećamo da nam nešto nedostaje. Ali, ako meditiramo, bez obzira koliko nam se katastrofa dešava, ipak ćemo ostati srećni. Zato treba da znamo šta hoćemo. Ako hoćemo božansko zadovoljenje, treba da meditiramo na Boga najduševnije što je moguće. Na početku je to teško, jer je Bog samo teorija. Ali, kada meditiramo neko vreme, osetićemo da je Bog nešto prirodno i normalno.

Scroll to Top