gozba svetlosti1

Glad tame i gozba svetlosti

„Nama je iskreno potrebna svetlost. Ali, ako svetlost ne dođe, moramo biti spremni da čitavu Večnost čekamo na beskrajnu Svetlost koja će preplaviti naše unutrašnje i spoljašnje biće. Laž će odmah osetiti da smo spremni da čekamo milione godina da bismo se okupali u moru Svetlosti i izgubiće interesovanje za nas. Ako Bog tako hoće, On može nam dati sve što želimo odjednom, ali ako On oseća da ovo nije pogodan trenutak, moraćemo da čekamo. Ako tada budemo imali strpljenja, koje je samo po sebi produženi deo svetlosti ili naše svesti, moći ćemo da osetimo da time uvećavamo svetlost koju imamo i onu svetlost koja ulazi u nas.

Zato hajde da budemo beskrajno strpljivi i bezgranično hrabri u našoj potrazi za unutrašnjom svetlošću. A ako svetlost ne dođe, hajde da uopšte ne pravimo kompromise sa tamom i laži. Moramo biti spremni da žrtvujemo svoj život za naš cilj božanske svetlosti. Tada će istina zauvek pobediti u borbi protiv laži.“ – Šri Činmoj

Scroll to Top