slika3

Šta je cilj života?

Cilj života je ostvariti Boga. Ostvarenje nikada ne može doći onome ko je neaktivan. Moramo da težimo za Ostvarenjem. Moramo da platimo cenu za njega. Drugog izbora nema. Jedna stvar je izuzetno značajna: govoreći drugima da ste ostvarena duša, možda možete da ubedite njih, možda možete da prevarite čak i sopstveno srce, ali ne možete da prevarite Boga. Prvo što je potrebno za Ostvarenje Boga je mir. Mir se zasniva na ljubavi: ljubavi prema čovečanstvu i ljubavi prema Bogu. Mir se takođe zasniva na nevezanosti. Ne žudite za dobitkom, ne strahujte od gubitka – i gle! Mir je vaš. Mir se takođe zasniva na odricanju. To odricanje nije odricanje od svetovnih poseda, već od ograničenosti i neznanja. Takav mir je pravi Mir kojeg ne može da poremeti galama sveta, spoljašnjeg ili unutrašnjeg.

Cilj života je postati svestan Vrhunske Stvarnosti. Cilj života je biti svesni izraz Večnog Bića.

Život je evolucija. Evolucija je razvoj iznutra. Svaki život je svet za sebe. Zaista, svaki život je mikrokosmos. Sve što diše u prostranom univerzumu diše takođe i u svakom individualnom životu.

Postoje dva života: unutrašnji i spoljašnji. Spoljašnji život govori o svojim principima, a onda pokušava da deluje. On propoveda i kad treba i kad ne treba, ali čini veoma malo od onog što propoveda. Unutrašnji život ne govori. On deluje. Njegovo spontano delovanje je svesno ispoljavanje Boga.

Naš život ima dve stvarnosti: egzoteričnu i ezoteričnu. Egzoterična stvarnost  se odnosi na spoljašnji svet. Spoljašnja stvarnost se trudi da ispuni sebe hraneći želje i podstičući strasti. Ezoterična ili unutrašnja stvarnost nalazi ispunjenje u kontroli strasti i pobedi nad željama, u plivanju prostranim morem Oslobođenja.

Život je postojanje. Obično postojanje dolazi od jednog dubljeg Postojanja. Postojanje ne može da nastane od nepostojanja. Život dolazi od Boga. Život je Bog. Dve stvari treba da učinimo: treba da sa velikom posvećenošću proučavamo život i da krajnje božanstveno živimo život.

Dve stvari moramo da imamo: maštu i inspiraciju. Život bez mašte je život zatočenja. Na krilima mašte, moramo da pokušamo da uzletimo u Onostrano. Život bez inspiracije je život tavorenja. Sa dinamizmom neprekidne inspiracije, daćemo životu novi smisao i obesmrtićemo život.

Kad steknete božanski Mir, Ostvarenje neće moći da odoli da ne pokuca na vrata vašeg srca. Tačnije rečeno, Lotos Ostvarenja počeće da cveta u vašem srcu, laticu po laticu.

Za ostvarenje Boga nisu neophodni hramovi, crkve i sinagoge. A nije nužno ni mnoštvo svetih spisa i propovedi. Ono što je nužno je meditacija. Meditacija će učiniti da ostvarite Boga Beskrajnog unutar svoje duše, srca, uma i tela.

Cilj života je živeti božanski život. Mi živimo na ovom svetu. Mi znamo da čovek ne živi samo od hleba. Čoveku je potrebna duša da bi živeo u svetu Božije Stvarnosti. Duša je u stanju da vidi i oseti znano i Neznano, postojeće i nepostojeće, san prošlosti, dostignuće sadašnjosti i nadu budućnosti.

Hajde da prihvatimo unutrašnji život, duhovni život. Greške na našem putu su neizbežne. Uspeh bez truda je potpuno nemoguć. Bez rada nema napretka. Iskustvo moramo da pozdravimo, jer bez iskustva ništa ne možemo da naučimo. To iskustvo može da bude ili ohrabujuće ili obeshrabrujuće. Ali je iskustvo ono što nas čini pravim bićem, ono što nam pokazuje pravi smisao našeg postojanja.

Hajde da svi budemo istinski duhovni. Hajde da ostvarimo Boga tako što ćemo stalno komunicirati sa Njim. Za našu meditaciju nije nam potrebno neko posebno vreme ili mesto. Moramo da prevaziđemo potrebu vremena i prostora. Kad zaronimo duboko unutra, tad osećamo da se jedan trenutak ne može odvojiti od drugog, da se jedno mesto ne može odvojiti od drugog. Hajde da težimo da živimo u Večnom Sada Ostvarenja Boga, u Večnom Sada Božijeg Sna i Stvarnosti. Taj San je san o večno nadmašujućem Prevazilaženju. Ta stvarnost je Stvarnost stalno cvatućeg Otkrovenja.

 

Scroll to Top