image 01

Put srca

U osnovi je naš put put srca, a ne put uma. To ne znači da mi kritikujemo um. Daleko od toga. Mi jednostavno osećamo da nas put srca brže vodi do cilja. Pretpostavimo da treba da odem do nekog mesta udaljenog 1000 kilometara. Mogu da stignem tamo pešice ili avionom. Nema sumnje da ću znatno brže stići do cilja ako budem leteo mlaznim avionom. Slično tome, ako koristimo srce koje teži, a ne um koji sumnja, stići ćemo do našeg cilja mnogo brže. Srce je svo ljubav. Um je vrlo često u potpunoj zbrci. Kad kažemo srce, mislimo na duhovno srce, koje je preplavljeno božanskom ljubavlju.

***

Mi osećamo da je naš put lakši i efikasniji u tom smislu što ne moramo da pročitamo na milione knjiga da bismo saznali šta je istina. Ne moramo da naprežemo svoj um dan i noć da bismo saznali kako izgleda Istina. Ne! Istina je u nama, i ona vapi da izađe na površinu. Ali, na nesreću, mi držimo vrata zatvorena i ne dopuštamo Istini da izađe.

Kako da izvedemo Istinu iz njene zatvorske ćelije? I opet moram da kažem – pomoću ljubavi. Ljubavi prema kome? Ljubavi prema Bogu. A ko je Bog? Bog je najviši, prosvetljeni deo u nama. Bog nije ništa i niko drugi.

***

Bog je krajnje jednostavan. Mi smo ti koji misle da je On komplikovan. Bog govori najjednostavnijim jezikom, samo što ga mi ne razumemo. Svi smo gluvi. Bili smo gluvi milenijumima. Jadni Bog, govorio nam je stalno, neumorno, ali mi nismo imali vremena da ga slušamo.

***

Naš put, put srca, jeste i put prihvatanja. Moramo da prihvatimo svet. Ako odemo u pećine Himalaja ili sedimo na vrhu planine i vapimo za svojim ličnim dostignućem i zadovoljstvom, onda nećemo činiti ništa za svet. To je slično sledećem: ja ću da se najedemo do mile volje, a ostaviću moju braću i sestre nenahranjene i gladne. To nije dobro. Ako sam zaista ljudsko biće, onda moram da se postaram da i moja braća jedu sa mnom. Samo ako budemo zajedno jeli bićemo zaista zadovoljni.

***

Ako ljudi kažu da je moja staza u potpunosti bakti joga, tada je to greška, jer moja staza uključuje sve druge puteve. Ona uključuje karma jogu, nesebično služenje. Svi moji učenici obavljaju nesebično služenje… Šta se podrazumeva pod džnana jogom? Mudrost. Ima li nešto važnije za čoveka nego da spozna Najviše? Najviše je, ja kažem, ljubav. Ako neko spozna samu ovu činjenicu da je Bog sav Ljubav, zar to nije vrhunsko znanje? Vrhunsko znanje je da je Bog sav Ljubav. Što dublje idemo, to nam jasnije postaje. Kroz ljubav možemo da spoznamo vrhunsku tajnu, a to je Bog.

Samo zato što mi kažemo da postoje tri prečke na našoj duhovnoj lestvici – ljubav, posvećenost i predanost – ljudi odmah poistovećuju moju stazu sa bakti jogom… Naša staza nije bakti joga. Ipak, bliža je bakti jogi nego drugim jogama…. Ali, reći da je ona samo bakti joga – to je pogrešno.

Naša filozofija je prihvatanje života, u cilju preobražaja života, a takođe i radi ispoljavanja Božje Svetlosti ovde na Zemlji, u Božji odabrani Čas, na Božji sopstveni Način.

 

(Odlomci iz raznih dela Šri Činmoja u kojima govori o svom duhovnom putu, putu srca)

 

Scroll to Top