gorbacov

Predsednik Gorbačov Šri Činmoju

Beskrajno se divim Vašem srcu ispunjenom ljubavlju i dubokoj mudrosti.

Nema mnogo ljudi na ovom svetu koji su tako iskreno posvećeni idealima ljubavi prema bližnjima, miru i razumevanju i koji su tako nesebični u svojim delima…

Pismo Mihaila Gorbačova Šri Činmoju, 3. novembar 1992.

***

Nadam se da će nova godina biti veoma uspešna za sve plemenite ideje i projekte koje Vi i Vaši mirovni Centri promovišete širom sveta.

Pismo Mihaila Gorbačova Šri Činmoju, 24. decembar 1992.

***

…Tokom ovih godina, Mirovne meditacije u Ujedinjenim nacijama koje ste Vi ustanovili postale su moćna sila… i dale su novu snagu pokretu za mir, za obnovu duhovnosti i opstanak čovečanstva.

Pismo Mihaila Gorbačova Šri Činmoju, 17. mart 1994.

***

 

Vaša dela su neprocenjiva, jer se ona ne mogu meriti nikakvim ekonomskim ni političkim merilima; ona su plemenita i leče ljudsku dušu.

Pismo Mihaila Gorbačova Šri Činmoju, 27. mart 1995.

***

…Nije slučajno što su Ujedinjene nacije u svom delovanju više pažnje posvetile duhovnom napretku ljudi, a Šri Činmoj igra ogromnu ulogu u tom plemenitom radu, kao vođa Centra za mirovne meditacije namenjenih čitavom svetu.

Pismo Mihaila Gorbačova Šri Činmoju, 23. maj 1995.

***

Prijatelju moj, Vi ste za Ujedinjene nacije otelovljenje posvećenosti njihovim plemenitim idelima…

Telefonski razgovor Mihaila Gorbačova sa Šri Činmojem, 18. april 2001.

***

Vaše obimne i značajne aktivnosti pomažu ljudima da žive bolji život u miru, prijateljstvu i ljubavi… Svi znaju za Vaš rad u Ujedinjenim nacijama i izuzetno ga cene. Zaista, Vi ste povezani sa čitavim svetom i Vi delujete da podstaknete mirovne napore i duhovni razvoj čovečanstva… Sve čemu ste se posvetili – slikarstvo, muzika, poezija, crteži – povezano je sa mirom, mirom među ljudima i mirom među narodima…

Pismo Mihaila Gorbačova Šri Činmoju, 15. avgust 2001.

 

 

 

Na slici: Mihail Gorbačov, Predsednik SSSR-a 1985-1991. dobitnik Nobelove nagrade za mir,
Raisa Maksimovna Gorbačova i Šri Činmoj

Scroll to Top