majka tereza

Majka Tereza Šri Činmoju

Veoma sam zadovoljna svim dobrim delima koje činiš za svetski mir i za ljude u tako mnogo zemalja. Dao Bog da nastavimo zajedno i da sve delimo u slavu Božiju i za dobro čoveka.

Sve što činiš, činiš za Boga. Kako divno! Hvala Bogu! Bog sve čini za nas oboje. Moli se za mene.

Veoma sam zadovoljna svim dobrim delima koje činiš za svetski mir i za ljude u tako mnogo zemalja. Dao Bog da nastavimo zajedno i da sve delimo u slavu Božiju i za dobro čoveka.

Majka Tereza Šri Činmoju 1. oktobar 1994. prilikom njihovog sastanka u Misiji milosrđa pri crkvi San Gregorio u Rimu

 

S ve što činiš, činiš za Boga. Kako divno! Hvala Bogu! Bog sve čini za nas oboje. Moli se za mene.

Majka Tereza Šri Činmoju  u telefonskom razgovoru, 17. oktobar 1995.

 

 

Neka nastavimo da zajedno radimo Božiji Posao. Kako su divna sva tvoja dela za svetski mir i za čitavo čovečanstvo!

Majka Tereza Šri Činmoju  u telefonskom razgovoru,  13. april 1996.

 

 

Opet sam pročitala tvoju knjigu o meni, stranu po stranu. Veoma sam uživala u njoj!

Moraš da se moliš za mene svakog dana. Moraš takođe da se moliš i za moje ljude – sirote ljude i ljude koji umiru. Moraš da se moliš za njih.

Sad slušaj! Hoću da otvorim Misiju milosrđa u Kini. Hoću da pođeš sa mnom.

Majka Tereza Šri Činmoju  u telefonskom razgovoru, 27. jun 1997. Majka Tereza je telefonirala Šri Činmoju ujutru, na polasku iz Bronksa u Kalkutu.

 

Hvala ti za sve što predstavljaš Bogu, za divna dela koja si učinio u slavu Božiju i za dobro duša. Spominjem te u mojim molitvama i računam na stalnu podršku tvojih molitvi i žrtvi, kako bismo mogli da obavimo Božiji posao sa velikom ljubavlju radi uvećanja Njegove slave.

27. jun 1997
Pismo od Majke Tereze napisano u Bronksu u Njujorku, popodne, pre njenog odlaska u Kalkutu. Susrela se sa Šri Činmojem u njenoj Misiji milosrđa u Bronksu po četvrti put 3. juna, a peti i poslednji put 17. juna.

 

Sve što činiš za svet je u slavu Božiju i za dobro ljudi! Moli se za mene, kao što se ja molim za tebe i tvoje brojne projekte za svetski mir. Tvoja dela ljubavi su molitvena dela, a molitvena dela su Božija dela.

27. avgust 1997.
Poslednji telefonski razgovor između Majke Tereze i Šri Činmoja na dan njihovog zajedničkog rođendana.

 

 

Na slici: Šri Činmoj i Majka Tereza sa Bakljom mira u Rimu
1. oktobar 1994

Scroll to Top