muzika1

Kompozitor i izvođač

Osnovna specifičnost muzike Šri Činmoja je u tome što je ona i napisana i izvodi se u stanju dubokog unutrašnjeg mira i sa potpuno pozitivnom orijentacijom uma i osećanja. Zato je i sama ispunjena tim kvalitetima i u stanju je da kod slušaoca pobudi radost, entuzijazam, dobronamernost, ljubav i ostale dobre osobine srca. Zato se ovakva vrsta muzike naziva meditativnom ili duhovnom muzikom.

Malo je poznato da je Rabindranat Tagore, najveći indijski pesnik i dobitnik Nobelove nagrade za književnost, komponovao muziku za gotovo sve svoje poeme. Tu muziku je on lično izvodio, a i danas je izvode renomirani pevači u Indiji. To je tradicija bengalskog pesništva, koje je uvek bilo tesno povezano sa muzikom. Na taj način Tagore je komponovao oko 1800 kratkih kompozicija na sopstvene stihove.

Komponovao preko 20.000 muzičkih minijatura

Savremeni pesnik, slikar i kompozitor Šri Činmoj (1931-2007), Tagoreov zemljak, stvarajući u duhu iste te tradicije, nadmašio je svog slavnog prethodnika, jer je komponovao preko 20000 muzičkih minijatura. Od njih je 13000 na sopstvene stihove na bengalskom, a 7000 na svoje stihove na engleskom jeziku i nekolicinu na još nekoliko drugih jezika. Na taj način je postao najplodniji kompozitor vokalnih minijatura u istoriji.

Za razliku od Tagorea, čije su kompozicije izrazito u duhu indijskog, prevashodno bengalskog melosa, Šri Činmoj je u svom muzičkom stvaralaštvu ostvario sintezu brojnih muzičkih tradicija. Spojio je elemente indijske muzike sa elementima evropske duhovne muzike, evropske klasične muzike, kao i sa elementima etno-muzike raznih naroda i podneblja. Na taj način je inicirao jedan sasvim novi muzički stil, za koji se bez dvoumljenja može reći da nije imao prethodnika.

Esradž omiljeni instrument

Šri Činmoj je u svojim izvođenjima najčešće improvizovao koristeći veliki broj instrumenata. Njegov najomiljeniji muzički instrument bio je esradž, vitki žičani instrument iz severne Indije. Osim njega, veoma često je svirao evropsku i bambusovu flautu, klavir, harmonijum, violončelo, sintisajzer, ksilofon…

Pošto je 1987. godine čuo Šri Činmojevu improvizaciju na orguljama u Sidnejskoj operi, poznati muzičar i kritičar Li Andervud je napisao: ”Šri Činmoj improvizuje božanski nadahnutu muziku koja prevazilazi standardne akademske konvencije i uzdiže dušu u nebo”.

Od 1984. pa do kraja života Šri Činmoj je održao seriju od preko 800 koncerata posvećenih svetskom miru i skladu koji su uvek bili besplatni. Nastupao je u mnogim prestižnim dvoranama kao što su Rojal Albert hol u Londonu, Karnegi hol u Njujorku, Sidnejska opea, Nipon budokan u Tokiju i Zenit u Parizu.

Šri Činmojeve koncertne improvizacije na flauti i muziku u njegovom izvođenju, kao i u izvođenju drugih muzičara možete čuti ovde.

Scroll to Top