Svuda oko nas čujemo za ratove i sukobe. Voleo bih da znam da li su svi ovi sukobi deo božanskog poretka?

Vrlo dobro. Istina je da to ponekad jeste deo Božanske Igre. Dobro i zlo u svakome moraju izaći na površinu i na kraju dobro pobeđuje. A opet, postoji nešto što se zove napad neprijateljskih sila unutar nas ili oko nas. Nakon što odeš odavde, neko može da dođe i ukrade ti novčanik. I sad, da li je to tvoja karma ili je neko drugo pogrešno delo sa tvoje strane uzrokovalo da budeš opljačkan? Daleko od toga! Ti si se molio, meditirao si, sve si ovde obavio kako treba. Ali postoje mnoge nebožanske sile oko nas i bez obzira koliko smo duhovni, koliko smo božanski, one nas napadnu. Zato se molimo Bogu da nas stalno štiti.

Što se tiče trenutne političke situacije, nije bila namera Božanskog da dozvoli silama da se međusobno bore kako bi iz zla proizašlo dobro. Ponekad kažemo da se odvija Božanska Igra – dobro i zlo, Božansko i nebožansko, učestvuju u njoj i na kraju Božansko prevlada. Ali, trenutno nije tako. Ratovi današnjice nisu Božja namera, oni su proizvod ljudske slabosti. “Ja želim da dokažem celom sveru da su moji pogledi ispravni a da su tvoji sasvim pogrešni. Želim da dokažem da sam ja nešto, da imam sposobnost da gospodarim nad tobom, i moraš mi biti pod nogama”  – u tome je stvar. Mi želimo da proširimo našu vlast, našu slepu vlast.

Loše sile koje su u nama izađu na površinu i udruže se sa nebožanskim silama koje su već oko nas. Ove sile oko nas su kao mahniti slonovi, spremni da nas svakog momenta zdrobe. Tako da se slon unutar nas i slon izvan nas udruže, pa započne rat. Ali opet, unutar nas je takođe jelen koji želi da najbrže trči prema svom božanskom Cilju. Naša težnja, ili aspirant u nama, je kao jelen, a vital u nama je kao slepi slon. Tako da se spoljašnji slon i unutrašnji slon udruže i pokušaju da slome jelena u nama pre nego što on stigne do svog Cilja. Postoji vrlo realna mogućnost da dva slona unište jelena. Ali kad jelen jednom dođe do Cilja, onda smo sigurni. Naš Cilj je sav Svetlost, sav Lepota, sav Radost, sav Moć i nikakav slon, bez obzira koliko bio moćan, ne može da uništi Cilj. Taj Cilj je naš unutrašnji mir.

 

Šri Činmoj je odgovorio na ovo pitanje nakon jedne od meditacija za mir koje je redovno održavao u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Preuzeto iz knjige “Talasi plamenova” deo 5.

Scroll to Top