Šta stvara osećaj nemira u ljudskom životu?

Šta stvara nemir? Nemir ukazuje na nezadovoljstvo onim što vidimo i što imamo i što jesmo. Ako imamo duševni mir, bilo šta što imamo, bilo šta što jesmo, bilo šta u šta rastemo biće nam dovoljno danas. Ali, sutra će nam Bog dati novu težnju, kako bismo mogli da se uspnemo još više. Kad je prisutan mir, ispunjenje stalno raste, a raste i unutrašnja glad. Ali kad smo uznemireni, osećamo da ispunjenja nema. Zato je nemir kao pobesneli slon koji ide s jedne strane na drugu. Kako stičemo duševni mir? Duševni mir stičemo jedino kad osećamo da postoji neki viši Autoritet koji misli o nama, koji nam ukazuje Svoju Ljubav, Svoju Brižnost. Jedino ako osećamo da postoji neko ko je daleko iznad nas, ko misli o nama i ukazuje nam svoju Brižnost, Saosećanje, Ljubav, Blagoslove, naša uznemirenost nestaje.

 

Šri Činmoj je odgovorio na ovo pitanje tokom susreta sa tragaocima u Friend’s Meeting House, London, 1976. god

Scroll to Top