Objasnite Vaš aforizam koji glasi: “Kad moć ljubavi zameni ljubav prema moći, čovek će imati novo ime: Bog”.

Ljubav prema vitalnoj moći uništava ceo svet, ali božanska ljubav, koja je sama moć, može jedino da nas preobrazi – da preobrazi ljudsko u nama u božansko. Ljubav prema moći je ljubav prema nadmoćnosti. Ako imam nešto više  moći nego vi, pokušaću da gospodarim nad vama. Neki pojedinac ili nacija osećaju da će primenjujući moć biti u stanju da osvoje srce čovečanstva. Ali to je nemoguće! Svi mi vapimo da vidimo Božije Lice ne zato što je on sav Moć, nego zato što je On sav Ljubav. Jedino moć ljubavi može da zaista osvoji srce i promeni lice sveta.

To nije samo moje otkriće; to je otkriće svih iskrenih tragalaca. Ako osećamo da je svet pun mržnje, onda ćemo stalno biti ogorčeni na život. Odmah ćemo pokušati da osvojimo svet našom vitalnom moći, moći koja hoće da dominira. Ali, kada se rano ujutru molimo i meditiramo, ako gajimo dobre misli, božanske misli, misli ispunjene ljubavlju koje dolaze iz dubine našeg srca, odmah ćemo osetiti da nam je svet prijatelj. Osećaćemo da nemamo neprijatelja, ili da ih imamo veoma malo. Tada doživljavamo pozitivnu moć, moć jedinstva, koja potiče od ljubavi.

Kad kažem da će novo čovekovo ime biti “Bog”, Bog znači univerzalnost. On je jedan i On je mnoštvo. On je bio jedno, ali je hteo da izrazi Sebe i da uživa u Sebi kroz mnoštvo. U tom smislu, Bog znači univerzalnost. Tu nestaje individualnost, a pojavljuje se univerzalnost. Kad koristimo moć ljubavi, ljudska individualnost smesta nestaje, a zamenjuje je božanska univerzalnost.

 

 

Šri Činmoj je odgovorio na ovo pitanje 1974. godine nakon predavanja na Mekmaster univerzitetu u Kanadi.

Pitanje u celini glasi: Pročitao sam Vaš aforizam koji glasi: “Kad moć ljubavi zameni ljubav prema moći, čovek će imati novo ime: Bog. Da li biste, molim Vas, mogli da to podrobnije objasnite?

Scroll to Top