Postoji pokret u kojem razne zemlje počinju da se bave parapsihologijom i disciplinom kontrole uma. Da li je to korak ka srcu, ili udaljavanje od srca?

Parapsihologija i kontrola uma neće nužno pomoći iskrenom tragaocu. Ne možemo da kažemo kategorički da neće uopšte pomoći, ali možemo reći da neće pomoći onom tragaocu koji veruje u srce. Čovek može da kontroliše um, ali od kontrole uma i parapsihologije možda neće steći ni trunku jedinstva sa onom stvarnošću koju srce može da stekne zahvaljujući svojoj težnji.

Kontrola uma je jedna priča; prihvatanje i jedinstvo srca su druga priča. Kada kontroliše um, čovek može da brzo napreduje u gotovo svim sferama života. Ali, to nije dovoljno da bi se steklo vrhunsko jedinstvo sa Bogom Tvorcem i Bogom tvorevinom. To nesumnjivo pomaže tragaocu u izvesnoj meri, ali to nije direktan put do uspostavljanja jedinstva sa vrhunskom Stvarnošću. Da bi ostvario vrhunsko jedinstvo sa najvišom Stvarnošću, čovek mora da teži, mora da meditira i mora da bude potpuno posvećen.

 

Šri Činmoj je odgovorio na ovo pitanje nakon meditacije posvećene miru, održane u Ujedinjenim nacijama 8. januara 1976.

Scroll to Top