Kako da znamo koji su lideri zaista spremni da rade i žrtvuju se za mir?

Lideri koji misle da je „širenje uma, širenje vitala i širenje tela“ pravi put ka miru, daleko su od mira. A lideri koji veruju u širenje srca – ovde, tamo i svuda – koračaju pravim putem da ispolje mir ovde na zemlji. Pravi put je širenje srca, a ne širenje uma.

Pitanje: Da li veruješ da je mir moguć u datoj političkoj situaciji?

Šri Činmoj: Kada Bog ima Viziju, ili kada mi kao ljudska bića zahvaljujući našim uspinjućim, težećim srcima imamo san, tada će Božja Vizija i naš san nesumnjivo postati živa stvarnost. To je samo pitanje vremena. Strpljenje, strpljenje, strpljenje! Strpljenje je samo vreme. Ispoljenje mira ne samo da je moguće, već je i neizbežno. Ali, desiće se samo u Božjem odabranom Času. Božja Vizija neće ostati neispunjena i čovekov najuzvišeniji san takođe neće ostati neispoljen.

Pitanje: Da li bi sebe opisao kao mirotvorca?

Šri Činmoj: Ne, nikada! Bog mi nije dao ulogu mirotvorca. On mi je dao ulogu sanjara o miru i ljubitelja mira. Moj životni brod plovi između obale ljubitelja mira i obale sanjara o miru.

Mnogi ljudi me, iz njihove beskrajne samilosti i saosećanja, zovu čovekom mira. Danas javno kažem da ću biti najsrećnija osoba na svetu ako me svet bude zvao učenikom mira. Ja sebe vidim kao učenika mira, ne kao čoveka mira – a „mirotvorac“ je daleko od mog shvatanja. Jedino učenik može da uči. Ako ostanem učenik mira, biću najsrećnija i najponosnija osoba. Jedino učenik može da uči. Ako ostanem student mira, biću najsrećnija osoba na svetu. Jedino učenik može da uči. Za njega je okean znanja i okean mira, okean mira. Ne možemo da preplivamo okean mira za jednu noć. To nije kao Lamanš, dvadeset i dve milje koje možemo preplivati za nekoliko sati. Da bi se preplivao okean mira, potrebno je mnogo, mnogo, mnogo, mnogo, mnogo, mnogo godina.

Ja sam učenik mira. Ako me ljudi nazivaju učenikom  mira, ja ću im biti izuzetno, izuzetno zahvalan. Mir je neiscrpna tema koja nema, nema, nema granica. Ako mogu da budem učenik mira, tada ću moći da učim. Moći ću da učim i moći ću da uđem u svako srce i da vidim koliko je iskren vapaj koji ima svaka osoba u svom srcu da doprinese svetskom miru.

Mir nije reč iz rečnika. Mir je Dah Srca Boga. Bog nikada neće biti zadovoljan sve dok Dah Njegovog Srca ne podeli sa čitavom Njegovom Tvorevinom.

Šri Činmoj je odgovorio na ova pitanja 10. oktobra 2007. u Njujorku, samo jedan dan pre nego što će napustiti ovaj svet.

Scroll to Top