Kako da vidimo više dobrog u drugima?

Najpre moramo da iznesemo na površinu svoje sopstvene dobre osobine. Veoma nam je teško da vidimo dobre osobine u drugima dok mi sami gajimo ili gledamo sopstvene loše osobine. Sa jedne strane, veoma je lako da nađemo dobre osobine u sebi. Sa druge strane, treba da znamo koliko smo iskreni. Vrlo često mi samo zamišljamo da imamo mnogo više dobrih osobine nego naši prijatelji ili drage osobe.  Zato ih gledamo sažaljivo, ili osećamo da ne možemo da se družimo sa njima.  Dakle, potrebno je da iznesemo na površinu sve dobre osobine za koje osećamo da ih imamo i učinimo da počnu da deluju. Učinićemo ih ne samo vidljivim, nego takvim da vrcaju životnom energijom. Pošto to uradimo, možemo da pokušamo da vidimo iste te ili neke druge dobre osobine u drugima. Tada će se automatski naše dobre osobine odraziti na njima, ili će njihove dobre osobine izaći u prvi plan.

Kad nekom pokažemo ružu, onda i on želi da nama pokaže ružu. Treba da ponudimo svoje dobre osobine, koje su pune čistote i ljubavi. Onda će te dobre osobine delovati kao magnet koji će dobre osobine drugih izvesti tik pred nas. Kad naše dobre osobine postanu pune života, onda ćemo moći da vidimo dobre osobine u drugima.

Scroll to Top