Kako muzika pomaže u Vašoj mirovnoj misiji?

Kad su ljudi srećni, oni se ne svađaju. Mir i radost idu zajedno. Ako sam zaista srećan, tad ću ostati miran. Neću se svađati sa Vama. Neću se tući ni sa kim. Svetac je ispunjen mirom. On se ni sa kim ne svađa. On se jedino moli i meditira. Kad pevač peva veoma duševno, krajnje očaravajuće, mislite li da u sebi ima bilo kakvog neprijateljstva? Ne. Ljudi koji pevaju veoma duševno i veoma očaravajuće nas nadahnjuju. Kao što sam ranije rekao, naš zadatak je da inspirišemo jedni druge.

Muzika, slikarstvo i druge stvari inspirišu ljude. Kad uđemo u vrt, mi vidimo lepotu cvetova. Mi udišemo miris. Tad u sebi imamo radost. Kad u sebi imamo radost, mi smo puni mira. Ako nemamo radost, onda ćemo osećati da je svet pun sukoba i nerazumevanja. Duhovna muzika nam značajno pomaže, jer ona u sebi ima radost. Prava radost i mir su nerazdvojni. Ako ste radosni, vi ste srećni, a ako ste srećni, ispunjeni ste mirom.

(Iz intervjua za dnevne novine Indian Express, jun 1999.)

Scroll to Top