Kako da čovek zna koja je njegova posebna misija?

Da biste znali koja je vaša posebna misija, morate da uđete duboko u sebe. Na vašem neumornom putovanju moraju da vas prate nada i hrabrost. Nada će probuditi vašu unutrašnju božanstvenost. Hrabrost će učiniti da vaša unutrašnja božanstvenost cveta. Nada će vas nadahnuti da sanjate o Transcendentalnom. Hrabrost će vas nadahnuti da ispoljite Transcendentalno ovde na zemlji.
Da biste osetili koja je vaša posebna misija, treba uvek da stvarate. To vaše stvaranje je nešto što ćete na kraju postati. Konačno, dolazite do spoznaje da vaše stvaranje nije ništa drugo do vaše samootkrovenje.

Istina, ima onoliko misija koliko i duša. Ali, sve misije se ispunjavaju tek nakon što duše dostignu određeni stepen savršenstva. Svet je božanska igra. Svaki učesnik igra svoju ulogu u njenom uspehu. Uloga sluge je isto tako važna kao i uloga gospodara. U savršenstvu svakog pojedinca leži kolektivno ispunjenje. Istovremeno, individualno ispunjenje postaje savršeno samo kada je pojedinac uspostavio nerazdvojnu vezu i ostvario svoje jedinstvo sa svim ljudskim bićima na svetu.

Vi ste jedno, od temena glave do tabana. Pa opet jedno mesto zovete uši, a drugo mesto oči. Svako mesto na vašem telu ima svoje ime. Za divno čudo, iako su to delovi istog tela, jedno ne može da obavlja poslove drugog. Oči vide, ali ne mogu da čuju. Uši čuju, ali ne mogu da vide. Zato je telo, kao jedno, takođe i mnoštvo. Slično tome, iako je Bog jedno, On ispoljava Sebe kroz mnoge oblike.
Bog nam kaže šta je naša misija. Ali, mi ne razumemo Božiji jezik, pa On mora da bude Svoj sopstveni prevodilac. Kada nam drugi govore o Bogu, nikada u potpunosti ne mogu da nam kažu šta Bog jeste. Oni pogrešno opisuju, a mi pogrešno razumemo. Bog govori u tišini. Takođe, On tumači Svoju poruku u tišini. Zato, hajde da čujemo i hajde da razumemo Boga u tišini.

Scroll to Top