duhovnost politika

Politika i duhovnost: mogu li zajedno?

Politika i duhovnost: mogu li zajedno?

Duhovna snaga je jaka, ali koliko ljudi na zemlji prihvata duhovnu snagu? Koliko je ljudi želi? Božanska Ljubav je duhovna snaga, najmoćnija snaga. A koliko ljudi želi božansku Ljubav? Ljudi žele da vole da bi posedovali nekoga ili nešto. Ljubav koja poseduje nije božanska Ljubav. Svet uvek misli ma „ja“. Svaki pojedinac misli na „ja“, „ja“, „ja“. Koliko pojedinaca može da duševno oseti jedinstvo? Kada budemo preobrazili „ja“ u „mi“, videćemo da se svet automatski promenio…

Božanske sile nam uvek daju poruku jedinstva, ali mi ne slušamo… Duhovnu snagu će prvo prihvatiti nekoliko ljudi, ali će je na kraju prihvatiti svi. Tada će nebožanske sile biti nadjačane i prosvetljene. U ovom trenutku je većina sveta prihvatila nebožanske sile, umesto da prihvati prirodnu, božansku silu. Treba da se trudimo da osetimo da je božanska sila, božanska svetlost normalna, prirodna sila, a da su ljudske, fizičke i druge nebožanske sile koje smo prihvatili nenormalne i neprirodne. – Šri Činmoj

Scroll to Top