meditacije hrana

Meditacije: hrana za dušu

Meditacije: hrana za dušu
inspirativne misli i aforizmi za svakodnevne meditacije

Postoji samo jedan beznadežan zadatak, a taj zadatak je nastojanje da se dokuče tajne univerzuma pre nego što čovek otkrije sebe i razume sebe.

***

Bog je stvorio samo jednu nemogućnost u čitavoj Svojoj tvorevini, a ta nemogućnost je da čovek ne može da mrzi ljude ako zaista voli Boga.

***

Sastavljaj knjige. Čovek može ili da te voli ili da te mrzi. Sastavi se sa samim sobom. Bog te blagosilja. Čovek te voli. Na kraju ćeš sa čuđenjem otkriti da su i Bog i čovek istinski ponosni na tebe.

***

O čoveče, kada ćeš postati svestan činjenice da s osmehom i u potaji podržavaš prisustvo gomile kriminalaca u sebi? Hajde da ti sada navedem imena samo nekolicine tih kriminalaca: 1. otrovna sumnja; 2. ružna misao; 3. gadna ljubomora; 4. strah koji guši; 5. preteće strepnje i brige. Izbaci ih napolje iz svog života. Gle, tvoj život izrasta u Božiji najuzvišeniji ponos.

Scroll to Top