Zar Vam ne izgleda da državne granice, ekonomske razlike i verske dogme dele ljudska bića na razne tabore, stvarajući neduhovnu sredinu i čineći da je za pojedince i za narode mir jedna daleka zvezda?

Ja zaista snažno osećam da državne granice i tome slično zaista ometaju rast evoluirajuće ljudske svesti. Ali, pre nego što dođe do buđenja naših društvenih institucija kao što su crkve i vlasti, trebalo bi da se pročiste um i duh pojedinaca. Duhovna i mentalna elita može da prožme mase svojom prosvetljujućom svetlošću. Kao što znamo, politika institucija i država obično je otelovljenje opšte svesti. Na tu politiku u znatnoj meri mogu da utiču prosvetljeni pojedinci. Majka Indija, posebno, nije bila bez takvih prosvetljenih duša, a nije ni ni danas.

Samo je pitanje vremena kada će samo vreme otvoriti put da duhovna svest prožme pojedince i njihovo društvo. Mi sa svoje strane treba da ulažemo svesni napor kako bi više sile odozgo mogle da se spuste i dodirnu najveće dubine naših srca koja tragaju. Kad se to desi, nestaće jaz koji vidimo između naše težnje i njenog ispunjenje u društvu.

Scroll to Top