U čemu je razlika između želje i težnje?

Želja je divlja vatra koja bukti i bukti i na kraju nas proždire. Težnja je blistavi plamen koji tajno i sveto uzdiže našu svest i na kraju nas oslobađa. Žeđ za Najvišim je težnja. Žeđ za najnižim je poništenje. Želja je očekivanje. Ako nema očekivanja, nema ni osuječenja. Kad ubijemo želju, izgradićemo istinsku sreću. Težnja je predaja. Predaja je čovekovo svesno jedinstvo sa Božijom Voljom.

Scroll to Top