Kako da uvećamo našu težnju, ili, kako je ti nazivaš, “glad za Bogom”?

Najvažnije je da pokušate da razvijete istinsku glad za Božijom ljubavlju, Božijom samilošću i Božijim blagoslovima. Ima dva načina da uvećamo našu unutrašnju glad.

Jedan način je da plačemo za Bogom kao što bespomoćno dete plače za svojom majkom.

Drugi način je da svoja dela ponudimo Bogu, a da pri tome ostanemo radosni.

Tragalac može da napreduje na oba načina.

Scroll to Top