Šta podrazumevaš pod koncentracijom?

Koncentracija je javna tajna usredsređivanja čovekove pažnje na neki predmet ili osobu da bi se ušlo u njih i da bi se čovek poistovetio sa tim predmetom ili osobom. Krajnja faza koncentracije je otkrivanje i pokazivanje skrivene krajnje istine u predmetu koncentracije. Ne možemo ni da zamislimo šta sve koncentracija može da učini u našem svakodnevnom životu.

 

(Opširnije o koncentraciji i meditaciji  i vežbama koncentracije i meditacije pogledajte na veb-sajtu www.meditacija.org)

Scroll to Top