Kako se teži?

Teži se ispravnom koncentracijom, ispravnom meditacijom i ispravnom kontemplacijom. Težnja obuhvata i meditaciju i molitvu. Bilo je mnogo svetaca na Zapadu koji nisu marili za meditaciju; oni su ostvarili Boga pomoću molitve.

Onaj ko se moli oseća da ima unutrašnji vapaj da ostvari Boga, a onaj ko meditira takođe oseća potrebu da Božiju Svest unese pravo u svoje biće. Razlika između molitve i meditacije je sledeća: kad se molim, ja govorim, a Bog sluša; a kad meditiram, Bog govori, a ja slušam.

Scroll to Top