Šta biste poručili svetu, i po mogućnosti, mladima u našoj zemlji? Šta je suština vašeg uverenja?

Moja poruka je veoma jednostavna. Svi mi moramo da nastojimo da postanemo bolji građani sveta. Recimo da smo sada dobri – veoma dobri. Ja sam dobar, on je dobar, ona je dobra. Ali, čak i ako smo dobri, mi osećamo da možemo postati bolji i najbolji. I napredujući na taj način, stičemo više radosti i više zadovoljenja u svom životu.

Naš cilj je da u sebi imamo miran život. Najpre moramo da uspostavimo mir u sebi, pa tek onda možemo da pokušamo da ponudimo mir drugima. Ako se osećam mirno, onda vam neću nalaziti mane niti se svađati sa vama. Ako se vi osećate mirno, onda se nećete svađati sa mnom ili sa nekim drugim. Dakle, ako mogu da nađem mir u sebi i ako vi možete da nađete mir u sebi, taj mir će rasti u svetu kao cvet, laticu po laticu. Svaka zemlja na svetu je divna latica cveta jedinstva. Sovjetski Savez je latica. Indija je latica. Amerika je latica. Svaka latica treba da doda svoju lepotu i miris cvetu, kao celini. Tek tada one mogu da stvore najlepši cvet jedinstva, koji će ceo svet moći da ceni i da mu se divi.

Dakle, moja poruka je da svaka zemlja treba da istupi sa svojom unutrašnjom porukom ljubavi i osećanja jedinstva.

(Šri Činmoj je odgovorio na ovo pitanje u intervjuu novinaru „Pravde“ koji se odigrao na Apiration-ground u Njujorku, u junu 1990.)

Scroll to Top