Recite mi nešto o Vašem dizanju tegova.

Ja verujem da moramo da budemo celoviti. Duh i telo treba da idu uporedo. Ako imam duševni mir u unutrašnjem životu, neću se raspravljati ni boriti sa vama. Narodi, kao i pojedinci, osećaju se nesigurno. Kada neki narod ima unutrašnji mir, taj narod neće izazivati druge narode. Mi se raspravljamo sa drugima, govorimo loše o drugima, nalazimo mane drugima zato što nemamo ni delić mira. Duševni mir nam pruža radost u bezgraničnoj meri.

Kada podižem određene težine, pokušavam da sjedinim unutrašnji i spoljašnji svet sa unutrašnjim mirom. Ja sam učenik mira. Od detinjstva se svakog dana molim i meditiram. Od života molitve stičem mir, a taj mir mi daje snagu. Dizanje tegova je ispoljavanje moje unutrašnje snage. To je moje duševno služenje, koje imam da ponudim čovečanstvu.

(Iz intervjua za vašingtonski časopis “Um, telo i duh”, februar 1989.)

Scroll to Top