Koju poruku nastojite da prenesete širom sveta?

Nastojim da ponudim jednostavnu i molitvenu poruku svetu u celini, a ta poruka je poruka mira. Ako nismo postigli mir, nećemo biti srećni. Možemo imati materijalna dobra u beskrajnoj meri, možemo biti najbogatija ljudska bića na Zemlji, možemo plivati u zadovoljstvima života, ali ne možemo biti srećni ako nemamo mir. Moramo da radimo zajedno i da se molimo zajedno tako da nas Bog blagoslovi mirom.

Ali, najpre mora doći mir koji se odnosi na pojedinca. Ukoliko ja imam duševni mir uma i vi imate mir uma, onda rat ne može postojati. Ali ako nemamo duševni mir, tad smo stalno nesigurni, ljubomorni i bojimo se drugih. Mislimo da će nas oni svakog trenutka napasti, pa želimo da mi prvi napadnemo njih. Ili, osećamo se superiorno u odnosu na druge i želimo da pokažemo svoju nadmoć; želimo da dokažemo da smo veći i jači od drugih, pa im objavimo rat.

Sve to dolazi iz uma. Zaista, rat uvek počinje u umu. Ali, ako živimo u srcu i osećamo svoje jedinstvo sa drugima, onda nas neće mučiti nesigurnost i ljubomora. Onda će postojati samo mir jedinstva. Zato kažem svetu: “Hajde da živimo u srcu, a ne u umu. Rat je u umu, ali ljubav i mir su u srcu“.

Nažalost, svet i dalje živi u umu. Svaka zemlja ili nastoji da pokaže svoju nadmoć ili je u strahu od drugih zemalja, pa svetu nedostaje mir. Kako svet može da stekne mir? Molitvom i meditacijom. Ako steknemo mir kroz molitvu i meditaciju, onda nećemo napadati nikog drugog. A drugi će biti inspirisani našim duševnim mirom da se mole, da meditiraju, pa da i sami steknu duševni mir. Dakle, od individualnog mira možemo da dobijemo kolektivni mir.

Moja molitvena poruka svetu je ova: najpre nađimo individualni mir, a sa njim ćemo steći kolektivni mir. Ako u bašti raste jedna lepa biljka, postepeno će druge biljke izrasti iz nje. Nije, međutim, moguće da imamo stotine i hiljade divnih biljaka samo od te jedne biljke; to je nemoguće. Ako jedna osoba ima duševni mir, inspirisaće nekog drugog da stekne duševni mir. Ako jedna zemlja na ovom svetu ima mir, ta zemlja će inspirisati neku drugu zemlju da ima mir.

(Odlomak tv intervjua koji je Šri Činmoj dao u Apii, Zapadna Samoa, Havaji, 21. decembra 1993.)

Scroll to Top