Kako se meditira?

To je veoma komplikovano pitanje. Ako nemate učitelja, treba da počnete od toga što ćete čitati duhovne knjige koje su napisali pravi učitelji. To će vam pružiti inspraciju. Zatim, molim vas, vežbajte koncentraciju na srce. Niko vam ne može opisati način na koji se meditira, jer duša svake osobe ima sopstveni način meditacije. Morate da uronite duboko unutra da biste otkrili svoj način. Ako ne možete da uronite duboko unutra, ili ako niste zadovoljni meditacijom za koju osećate da ste je dobili iznutra, treba da osetite potrebu da ubacite um u srce. Neprosvetljeni ljudski um treba da se ubaci u more božanske ljubavi u srcu. Ako zaista želite da meditirate, naučite da se koncentrišete u srcu, a ne u umu.

Ja ne kažem da je um loš. Daleko od toga. Ali, um je ograničen, a srce, koje je veoma blizu duši, je neograničeno. Najviše što možete da dobijete od uma je inspiracija. Ali i sama inspiracija je ograničena. A kada meditirate na srce, inspiracija se pretvara u težnju. Težnja ne dolazi iz uma. Ne! Ona dolazi direktno iz vašeg srca. Srce vam može dati sve. Težnja je vesnik ostvarenja ili prosvetljenja. U težnji je seme ostvarenja. Težnja dolazi iz srca jer je prosvetljenje duše uvek tamo. I kada meditirate na srce, ne samo da dobijate težnju, već dobijate i ispunjenje te težnje: beskrajni Mir, Svetlost i Blaženstvo duše.

 

(Opširnije o meditaciji  i vežbama meditacije pogledajte na veb-sajtu www.meditacija.org)

Scroll to Top