Imate li neki kriterijum za ispravnu veru?

Ne. Sve vere otelovljuju božanstvenost u beskrajnoj meri. Ja smatram da su sve kao jedna. Ali, što se mene tiče, ja kažem da postoji samo jedna vera, jedna religija, a to je ljubav prema Bogu. Ja volim Boga u skladu sa mojim sposobnostima. Vi volite Boga u skladu sa vašim sposobnostima. Neko drugi voli Boga u skladu sa svojom sposobnošću. Sve religije, sve vere, podjednako su istinite i božanske. A opet, univerzalna istina glasi da postoji samo jedna religija, a ta religija je naša ljubav prema Bogu.

(Ovo je odgovor Šri Činmoja na pitanje kolumniste časopisa The Star Tribune, Marte Sajvert Alen, koji se pojavio u izdanju tog magazina 14. oktobra 2000)

Scroll to Top