Imaju li čuda ikakvu vrednost?

Najveće čudo je kad se ostane sekundu više u božanskoj svesti. Ako možete da boravite sekundu duže u božanskoj svesti, onda je to vrhunsko čudo na zemlji. Čuda ne pomažu da se postigne Bogoostvarenje. Daleko od toga. U stvari, čuda mogu stvoriti sve vrste problema.

Jednom je bio jedan Učitelj čije su okultne moći privlačile mnogo učenika, ali Bog mu je rekao da prestane da ih koristi. Onda je počeo govoriti učenicima da je izgubio sve svoje moći, da bi ga tragači za čudima napustili. Onda je započeo pravi duhovni život. Stvarno čudo je kad se boravi u najvišoj svesti. Nisu čuda koja je Hrist izveo ono što je navelo svet da ga obožava, već beskrajno Saosećanje i Ljubav koje on večno otelotvoruje.

Scroll to Top