Dakle, kažete da ste i dalje hindus?

Da, ja jesam hindus. Rođen sam u porodici Goš. Moje prezime je Goš, što je hindusko prezime. Kako mogu da to poreknem? Rođen sam u hinduskoj porodici, pa sam zato hindus. Ali, kada se družim sa mojim prijateljima, koristim samo ime Činmoj. Moji prijatelji me znaju kao Činmoja. Oni ne moraju da koriste moje prezime. Slično tome, ako sam u stanju da postignem jedinstvo sa ostalim svetom i da vidim druge kao moje prijatelje, ili kao braću i sestre, tada ne moram da razmišljam o religiji. Mi treba da volimo druge i da budemo u jedinstvu sa njima iako svi pripadamo različitim religijama. Prava religija je ljubav prema Bogu.

Ako zaista volim Boga, onda moram da prevaziđem granice religija i da osetim da sam jedno sa svom Božijom decom. Ali, ako me neko pita u kojoj sam religiji rođen, naravno da ću morati da kažem da sam rođen kao hindus.

(Šri Činmoj je odgovorio na ova pitanja koja je postavio jedan reporter u Jogjakarti u Indoneziji 10. januara 1988)

Scroll to Top