Da li je dobro imati znanje o budućnosti?

Poznavati budućnost je dobro jedino ako imate strpljenje, veru i mudrost da iskoristite ovo znanje na pravi način. Pretpostavimo da vidite da u bliskoj budućnosti u vašem životu treba da se dogodi nešto obeshrabrujuće i destruktivno. Zato što to unapred znate, imate priliku da se molite Svevišnjem da spreči nesreću.

Sa druge strane, ako vidite da nešto dobro, prosvetljujuće i ispunjavajuće treba da se dogodi u bliskoj budućnosti, možete da počnete da nudite svoju iskrenu zahvalnost Bogu, a možete i da se molite Bogu da ubrza ovo ispunjavajuće ispoljavanje. Bog može da usliši vaše molitve i ubrza proces ako vidi da istinski cenite Njegove blagoslove.

Zato, ako vas Bog blagoslovi unutrašnjom vizijom ili sposobnošću da znate budućnost, onda treba da je ispravno koristite. Postoje ljudi koji imaju viziju, ali nisu dovoljno mudri da je pažljivo koriste. Kada predvide pogubne događaje u budućnosti, oni stvaraju beskorisni razorni strah u ljudima, umesto da ih inspirišu da se mole za zaštitu ili prosvetljenje.

Scroll to Top