Zašto moramo da doživljavamo žalosna iskustva kao što su patnja i tuga?

Zašto doživljavamo patnju? U ovom svetu, mi uvek svesno ili nesvesno pravimo greške. Kad svesno pravimo greške, mi to prilično dobro znamo. Ali, na nesreću, mi ne uviđamo koliko stvari nesvesno radimo pogrešno. Te nesvesne greške se ispoljavaju u fizičkom svetu, a njihovi rezultati nam dolaze kao patnja. Kod običnih, netežećih ljudskih bića, posle ogromne patnje sviće iskrenost i duša ih vodi ka znanju i mudrosti. Ako ljudi koji stalno iznova prave greške imaju iskrenu težnju i hoće da znaju zašto pate, onda će Svetlost duše izbiti na površinu i reći im to. Ako smo duhovni ljudi, mi se svesno trudimo da ne učinimo ništa pogrešno, ali ipak nesvesno mnoge stvari radimo pogrešno. Nesvesne greške možemo sprečiti jedino pomoću naše težnje, molitve i meditacije. Ako težimo, Božja milost i saosećanje nas štite.

Scroll to Top