Šta mislite, kako je moguće da ljudi međusobno ratuju i svi kažu da se bore za svog Boga? Kako to da postoji samo jedan Bog, a tako mnogo suprotstavljenih strana?

To je naše pogrešno poimanje Boga. Bog je sav ljubav. Recimo da je Bog naš Otac, a da smo nas dvojica braća. Ako se svađamo i borimo, hoće li naš Otac biti srećan? Ne, on će biti srećan samo ako su njegova dva sina srećna i žive u miru.

Zato svaka religija počinje ljubavlju prema Bogu. Postoji li bilo koja religija koja će reći da mrzi Boga ili da mrzi čovečanstvo? Takve religije nema. U pitanju je samo naše pogrešno poimanje Boga. Hrišćanstvo, hinduizam, islam, budizam, judaizam – svi će oni reći da vole Boga. Ali, ako zaista volite nekoga, kako tu osobu možete da činite nesrećnom? Ako kažemo da volimo Boga, a nastavljamo da se međusobno svađamo i borimo, zar to nije besmisleno? Mi hoćemo da učinimo našeg voljenog Boga srećnim. Hoćemo da učinimo našeg Oca srećnim. Ko želi da učini svog Oca nesrećnim i jadnim? Niko to ne želi. Ali, na nesreću, našim postupcima mi činimo Boga žalosnim i jadnim. Nijedna religija ne propoveda rat, sukobe, bitke i nesrećan život.

Scroll to Top