Šta bi trebalo da učinimo kada se sretnemo sa ljudima koji imaju loše vibracije?

Ako sretnete osobu koja nije na duhovnom putu i koja bez prestanka oko sebe širi negativne vibracije, onda morate potpuno i svim srcem da se držite dalje od te osobe. Ne smete na nju trošiti svoje dragoceno vreme, dragocenu energiju, dragocenu inspiraciju i težnju. Ona je Božije dete i Bog će se pobrinuti za nju. U ovom času nije spremna za duhovni život; nije zrela. Pošto nije spremna, ne bi trebalo da je uznemiravate.

Nezrele i neprobuđene duše probudiće se u Božji odabrani čas. Kada su probuđene i kada žele pomoć, duhovni ljudi mogu da dođu da im pomognu. A ako se neka osoba prepušta negativnim mislima i negativnim delima, i istovremeno ne mari za duhovni život, tada duhovan čovek mora da se drži što je moguće dalje od takve osobe. On nimalo ne može da pomogne nekome ko je potpuno lišen težnje. U isto vreme, osoba koja ne teži može da stvori probleme i zbrku duhovnoj osobi. Dakle, duhovni tragalac ne bi trebalo da pokušava da ulazi u nju svojim ograničenim znanjem i svetlošću. Tragalac bi trebalo da ostane smiren u svom načinu života, a osobu koja ne teži trebalo bi da pusti da ostane u njenom. To je najbolje što tragalac može da učini.

Scroll to Top