Ovde me prijatelji stalno pitaju šta je to duhovnost i šta ćemo preduzeti što se tiče gladi i siromaštva u Indiji.

Moramo da znamo šta možemo da očekujemo, a šta ne možemo da očekujemo od prave duhovnosti. Na nesreću, ono što ne samo zapadni svet, već ceo naš današnji svet očekuje od duhovnosti, jesu čuda. U svakom momentu, zapadni svet i istočni svet vape za čudima. Oni misle da duhovnost treba da izleči sve i da reši sve probleme jednim potezom. Zašto ljudi to očekuju od duhovnosti? Prava mistika, prava duhovnost, nije čudotvorstvo. Prava poruka duhovnosti jeste da živimo jedan viši život, jedan preobražen život, jedan obogotvoren život.

Iskreni tragalac u sebi vidi mnoge životinje: gnev, sumnju, strepnju, iskušenje, pohlepu i ljubomoru. Te životinje moramo da pobedimo da bismo dostigli najviši Cilj duhovnosti – svesno jedinstvo sa Svevišnjim. Zato, ako tragalac ima sumnji, ako oseća strah, ako je ljubomoran, onda to mora da pobedi. On mora da pobedi sve životinje u sebi.

Poruka duhovnosti je prevazilaženje naše sadašnje svesti, koja je napola životinjska. Mi hoćemo da živimo božanski, hoćemo da se uspinjemo visoko, više, najviše, kako bismo mogli da postanemo potpuno jedno sa celim svetom. To možemo da postignemo pomoću prave duhovnosti. Ali, većina ljudi od duhovnosti očekuje nešto sasvim drugo. Oni hoće da njihove bolesti budu izlečene ili da im se prorekne budućnost. Ne! Duhovnost će nam dati to što ona ima da ponudi. Onome ko vodi duhovni život, duhovnost će dati unutrašnji mir, unutrašnju svetlost, unutrašnju radost. Ono što duhovnost hoće da ponudi je obogotvoren život i to je ono što možemo da očekujemo od duhovnosti.

 

(Odgovor Šri Činmoja na pitanje koje je postavio jedan indijski student posle predavanja Šri Činmoja, 18. novembra 1970. na Univerzitetu Lids u Engleskoj. Pitanje u celini je glasilo: „Pošto smo se rodili i odrasli u Indiji, mnogi od nas bili su okruženi sa dosta duhovne filozofije i misticizme te zemlje, ne zato što smo neki vernici, već zato što je to bio deo te sredine. Ovde me prijatelji stalno pitaju šta je to duhovnost i šta ćemo preduzeti što se tiče gladi i siromaštva u Indiji. Oni me pitaju kako to da naša duhovnost ne leči sve na čudesan način. Ja ne mogu da odgovorim na to pitanje. Možete li mi pomoći? Možete li mi reći šta duhovnost zaista može da ponudi čovečanstvu?“)

Scroll to Top