Može li meditacija pomoći ljudima da prevaziđu strah od smrti?

Svakako. Meditacija lako može da pomogne tragaocu da prevaziđe strah od smrti. Meditacija znači svesnu komunikaciju sa Bogom. Ako čovek može da uspostavi jedinstvo sa Bogom, koji je sav Život, onda ne može biti straha od smrti. On će ne samo pobediti strah od smrti, već će takođe pobediti još nešto. Pobediće svoju sumnju u postojanje Boga u svom sopstvenom životu ili u životima drugih. Nama je veoma lako da osećamo da Bog postoji samo u nama, ili samo u duhovnim ljudima. Ali, ako meditiramo, postaje nam jasno da Bog postoji ne samo unutar nas, već takođe i unutar ljudi koje ne volimo ili ne cenimo.

Scroll to Top