Koji su najveći izazovi u odnosima između raznih vera?

Imao sam priliku da učestvujem na nekoliko skupova na kojima su učestvovale različite vere. Na tim skupovima sam se molio i meditirao u tišini minut ili dva. Vrlo često, mi smo skloni da našu sopstvenu religiju uznosimo u nebo. Ja osećam da je za nas najbolje da prihvatimo izuzetna dostignuća svake vere kao da su naša sopstvena. Na taj način čitavo čovečanstvo može steći dobrobit od udruženih dostignuća svih vera.

Scroll to Top