Kažete da je ono što poučavate put, a ne religija. Ali, nakon što Učitelji napuste svet, to se pretvara u religiju – na primer, budizam – i suprotstavlja se drugim religijama.

Što se mene tiče, ja jedino govorim o duši. Moja filozofija je da je duša jedina stvarnost i da u svakom trenutku mi treba da slušamo svoju dušu. Nikad nisam rekao ni reč protiv bilo koje religije. Naprotiv, izrazio sam svoju najveću ljubav, divljenje i obožavanje prema Spasitelju Hristu, Budi, Šri Krišni i drugim duhovnim Učiteljima povezanim sa drugim religijama. Zašto bi onda moj put postao neka religija i suprotstavljao se drugim religijama? Moji spisi će učiniti veoma, veoma jasnim da ja nisam bio čovek koji je, bilo direktno bilo indirektno, nastojao da stvori neku novu religiju. Nakon mog odlaska, svet će videti jedino ono što sam stvorio.

Scroll to Top