Da li jogom može da se bavi bilo ko?

Naravno, bilo ko može da se bavi jogom, takođe i nezavisno od svog uzrasta. Ali mi moramo razumeti šta sve joga u stvari podrazumeva. Na nesreću, podosta ljudi smatra da jogu čine telesne poze – stavovi tela kao i vežbe disanja. To je žalosna greška. Ovi stavovi tela, ove vežbe – samo su priprema koja vodi koncentraciji i meditaciji a samo nas koncentracija i meditacija mogu dovesti do uzvišenijeg i ispunjenijeg života.

„Joga“ znači „sjedinjenje“. Ovo sjedinjenje, to je je sjedinjenje čoveka i Boga. U jogi vidimo koliko smo napredovali ka ostvarenju Boga. Ona nam takođe govori kakva je naša sudbinsku ulogu u Božjoj Kosmičkoj Drami. Joga nam kaže i svoju nepobitnu, poslednju reč – duša svakog čoveka je predstavnik Boga, ovde na zemlji.

Usredsredimo se sada na praktičnu stranu joge. Postoje razne vrste joge. Karma joga – to je put činjenja, delanja, akcije; bakti joga – to je put ljubavi i posvećenosti; i džnana joga, to je put znanja. Ova tri puta su istovremeno i tri osnovna ulaza u Božje boravište. Ako želimo da vidimo, da osetimo Boga na najprisniji i najdraži način, ići ćemo putem bakti joge. Ako želimo da ostvarimo Boga u čovečanstvu putem nesebičnog služenja, sledićemo karma jogu. Ako želimo da ostvarimo mudrost i svu slavu onostranog sopstva Božjeg, tada ćemo slediti put znanja, bavićemo se džnana jogom.

Joga nije nešto neprirodno, nenormalno, nezemaljsko. Joga je nešto praktično, nešto prirodno, joga je nešto spontano. Mi ovog časa ne znamo gde se Bog nalazi, gde da Ga tražimo i na šta on liči. Ali kroz jogu mi Ga vidimo, vidimo Boga bez posrednika. I kao što u materijalnom svetu dostižemo uspeh u odabranom poslu uvežbavanjem, stalnom praksom, radom, upornim ispravljanjem grešaka, tako u duhovnom svetu, baveći se jogom mi stižemo do vrhunskog Cilja – to je ostvarenje Boga.

Scroll to Top