ruzinelatice 1- Predavanja koja je Šri Činmoj održao na evropskim univerzitetima tokom svoje turneje po Evropi,  1970. godine -

Našem svetu je potreban mir, radost, blaženstvo, sklad i razumevanje. Mi osećamo da na ovom svetu nema svetlosti, nema istine, nema božanstvenosti, ničeg sličnog. Sve božanske osobine, svi aspekti Gospoda Svevišnjeg su na nebesima, na visokom plavom nebu, a ne ovde. Tako mi osećamo.

brodovi slobode_4- deo 4-

- Predavanja koja je Šri Činmoj održao na univerzitetima u 50 američkih država u kojima govori o raznim temama koje se tiču duhovnih tema kao što su oslobođenje, preobražaj, intuicija, lepota, filozofija, joga...

Kada pristupimo stvarnosti našom zemaljski ograničenom svešću, mi osećamo da stvarnost uopšte nije praktična. Ali, kada pristupimo stvarnosti našom nebeski slobodnom svešću, uviđamo da je stvarnost uvek praktična....

unut spoljmir1a

"Unutrašnji mir nas neprekidno budi za jednu višu, vrhunsku stvarnost. Mir! Narodi koji teže miru više nego bilo čemu drugom su božanski izvrsni. Pojedinac koji teži miru više nego bilo čemu drugom je božanski izvrstan. Narodi i pojedinci koji imaju mir, i unutrašnji i spoljašnji, vrhunski su savršeni."

sreca1 "Kada u spoljašnjem životu razgovaramo sa ljudima i razmenjujemo ideje, mi stičemo neku vrstu radosti. Ali, to nije prava radost; to je samo jedna vrsta zadovoljstva. Prava radost je nešto veoma snažno, duboko i ispunjujuće. Unutrašnja radost je uvek retka pojava, jer ljudi ne vape za unutrašnjom radošću u svom životu".

cas med1- govori, pitanja i odgovori o disciplini, praksi i tehnici meditacije -

"Mi očekujemo da se nešto desi smesta. Svi mi hoćemo da postanemo Bogoostvarene duše preko noći. To je sjajna ideja, veliki cilj koji svi treba da gajimo; trebalo bi, međutim, da znamo gde zapravo stojimo u ovom trenutku. Ako na samom početku našeg putovanja osećamo da će sutra ili u bliskoj budućnosti za nas osvanuti ostvarenje Boga, grdno se varamo. Moramo ići korak po korak. Ako hoćemo da se upišemo na univerzitet a da nismo išli ni u dečiji vrtić, to je smešno."

Budjenje- autobiografske priče -
More svetlosti
(iskustvo u četrnaestoj godini)
Kad god bi mi se ukazala prilika, odlazio sam na obalu večno plavog mora i tu sam sedeo u osami. Ptica moje svesti bi polako počela da igra i uzdiže se ka nebu sve dok se tamo ne izgubi. Tom prilikom je bila noć punog Meseca i dok sam posmatrao beličasto-plavi horizont, video sam samo svetlost, more mile i blažene svetlosti. Sve je bilo preplavljeno beskrajnim Okeanom Svetlosti koji se s mnogo ljubavi poigravao na dragim grebenima.

plac zemlje 6- Odgovori na pitanja koja su Šri Činmoju postavljali slušaoci nakon niza predavanja na raznim institucijama i univerzitetima –

Pitanje: Kako može čovek, ograničeno ljudsko biće u konačnom, da ostvari Beskonačno u svom životu?
Šri Činmoj: Kad kažemo "čovek", moramo da znamo na šta mislimo. Da li je to čovek koji je visok metar i sedamdeset ili metar i osamdeset? Taj "čovek" nije čovek, večita svest. Mi u sebi imamo dve vrste svesti: konačnu i beskonačnu.

Sri Chinmoy

  • Sri Chinmoy
  • Sri Chinmoy
  • Sri Chinmoy
  • Sri Chinmoy

Posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 8