brodovi slobode_4

50 brodova slobode do jedne Zlatne Obale

 – Predavanja koja je Šri Činmoj održao na univerzitetima u 50 američkih država u kojima govori o raznim temama koje se tiču duhovnih tema kao što su oslobođenje, preobražaj, intuicija, lepota, filozofija, joga… (deo 4)

„Kada pristupimo stvarnosti našom zemaljski ograničenom svešću, mi osećamo da stvarnost uopšte nije praktična. Ali, kada pristupimo stvarnosti našom nebeski slobodnom svešću, uviđamo da je stvarnost uvek praktična….

Praktična stvarnost je pobeda nad našim bezbrojnim zemaljskim željama. Ta pobeda ima i drugo ime: svetlost Slobode. Svetlost slobode oslobađa tragaoca od gladi konačnog. Svetlost slobode oslobađa tragaoca od mraka noći vezanosti. Svetlost slobode ne da neznanju da vlada srcem iskrenog, posvećenog i predanog tragaoca ispunjenog ljubavlju. Svetlost slobode je unutrašnja nužnost za onog ko traži najvišu transcendentalnu Istinu, koja je večni Izvor. Svetlost slobode je spoljašnja nužnost za onog ko traži Krajnju Istinu, koja je transcendentalni Cilj.“

 

Scroll to Top