O duši i telu

Čitao sam u knjigama modernih zapadnih filozofa da su duša i telo nerazdvojni. Možete li nam reći svoju filozofiju u tom pogledu?

Telo i duša su kao kuća i njen vlasnik. Duša je vlasnik, a telo je kuća. Oni su u određenoj meri nerazdvojni na jedan period. Možemo nazvati telo hramom. Unutar hrama je oltar, srce. Na oltaru je božanstvo, duša. A sad hajde da govorimo samo o duši i telu, pošto je to bilo pitanje. Moramo …

Čitao sam u knjigama modernih zapadnih filozofa da su duša i telo nerazdvojni. Možete li nam reći svoju filozofiju u tom pogledu? Read More

Jesu li sve duše dobre?

Duša je uvek dobra; ona ne može da bude loša. Ali, razvijenije duše imaju više svetlosti i mudrosti. Mlade duše imaju mnogo manje da ispolje na zemlji. Duša je nalik na sunce. Neko vreme je pokrivena brojnim oblacima i njena svetlost ne može da se ispolji. Niža životna energija (vital) će nastojati da omete napredak …

Jesu li sve duše dobre? Read More

Ima li duša u toku jednog života više misija, ili samo jednu?

Postoji samo jedna misija, ali ciljeva ima više. Jedna duša može hteti da u toku jednog života postane pesnik, slikar ili inženjer. Svaka duša može da stremi različitim oblicima kreativnosti, ali to su ciljevi. Njih ne treba mešati sa misijom duše. Misija duše je uvek, najpre i iznad svega, ostvarenje Boga; potom dolazi ispoljavanje Bogoostvarenja …

Ima li duša u toku jednog života više misija, ili samo jednu? Read More

Telo je smrtno, dok je duša večna. U čemu je značaj tela?

Duša je večna, a telo prolazno, istina je. Ali, moramo da znamo da su tri stvari od vrhunske važnosti: prvo, otelovljenje Istine; drugo, otkrovenje Istine; i treće, ispoljavanje Istine. Duša može da ispolji svoju božanstvenost, a to je beskrajni mir, beskrajna Svetlost, beskrajno blaženstvo, na zemlji pomoću fizičkog tela. Zemlja je polje ispoljavanja, a istovremeno …

Telo je smrtno, dok je duša večna. U čemu je značaj tela? Read More

Scroll to Top