poezija

Pesnik unutrašnjeg sveta

Šri Činmoj je počeo da piše poeziju veoma rano, i do svoje 18. godine već je napisao neke od svojih najlepših i najsnažnijih pesama. Njegova rana poezija na engleskom se odlikuje rimom, klasičnim engleskim metrom, uzvišena je i veoma artistička.

Po dolasku na Zapad, Šri Činmoj je promenio svoj pesnički stil, okrenuvši se slobodnom stihu i aforističkoj sažetosti. To je njegovoj poeziji dalo jednu sasvim novu dimenziju, aktuelnu i privlačnu za čitaoce koji vole modernu poeziju.

„Šri Činmoj je pre svega pesnik čovekovog unutrašnjeg života. Njegovu kreativnu imaginaciju privuklo je bogatstvo i raznovrsnost ljudskog duha, i navelo ga, da pesmu za pesmom, beleži beskrajnu raznovrsnost iskustava od kojih se sastoji duhovno putovanje. Potraga za istinom i lepotom, borba da se prevaziđu ograničenja uma i sjedinjenje ljudske duše sa Božanskim – to su središnje ideje oko kojih se okreću njegove pesme. Crpeći inspiraciju direktno iz duše, Šri Činmoj koristi njene neiscrpne potencijale. Uistinu, i samo obilje njegovih poema daje im jedno kvalitativno značenje, jer se one mogu shvatiti kao spoljašnji znak unutrašnjeg obilja duha… Čitalac će u tim pesmama zapaziti odsustvo snažno istaknute poetske individualnosti. Umesto toga, naći će poetski glas koji je slobodan od ograničenja personalnosti, koji moćno obuhvata širinu svega ljudskog… To je mikrokosmički oblik poezije. Svaka kristalizovana strofa je strukutralno kompletna i nezavisna od susednih. Njena pojava na stranici – tako kratka da čitalac može da je obuhvati jednim pogledom – omogućava nam da shvatimo potpuno značenje odvojenih pesama na način koji nije uvek moguć kad imamo posla sa dužim delima…“

(Iz doktorske disertacije Dr Vidagde Meredit Benet, „Jednostavnost i moć: poezija Šri Činmoja 1971-1981“).

Šri Činmoj je objavio ukupno više od 100000 pesama, a njegova dela su izdavali Simon & Schuster, Harper&Row, Watkins, Hazelden, Health Communications i Herder&Herder. Njegovo poetsko nasleđe tek treba da otkriju i istraže buduće generacije, kao neiscrpni izvor uzvišene poetske lepote i duhovne inspiracije. Navodimo nekoliko pesama, iz raznih faza stvaralaštva ovog autora

 

O MOJ KORMILARU

O moja Barko, o moj Kormilaru,
O vesti Blaženstva Onostranog,
Nosi me.
Srce mi je žedno i gladno,
I zaspalo je dubokim snom.
Na drugu obalu ga prenesi.
Svud oko sebe vidim smrti ples.
I grmljavine uništenja neizbežnoga čujem bes.
O moj Pilote Unutrašnji, Ti si moj,
Okean ti si Samilosti Beskrajne.
U Tebi gubim sebe samog,
U Tebi gubim svoje sve.

 

JUNAK STUPA DALJE

Onaj ko svet je ovaj voleo
Samo je bolove mučne požnjeo.
Svet je na njega svu ružnoću,
Prljavštinu i pogan bacio.
Pa ipak junak stupa dalje
Noseći breme sveta čitavoga.
Na kraju svojih borbi beskrajnih
Staće pred Stopala
Svevišnjeg Boga.

 

OTKROVENJE

Iznutra i spolja, ja sam prostrani svemir;
Radosnim zamahom rasipam sve i sve zbiram.
Duh nerođeni, besmrtni, što pokretan je i miran
U meni boravi večno da čuje kad dozivam.

Ja što na zemlji svoju radost i patnju stvaram,
Da svoju potragu u svemu ispunim, moja je igra
Lice istine svoje bojama zlatnim skrivam
I vidim gde se vije noć-zmija i piton dana.

Blaženstvo svesti u svakom osećam dahu,
Ja sam u sebe zaljubljeno sunčevo dete.
Štit svoj simbolični po volji gradim i slamam
I u slobodi uživam blistavu radost sveta.

 

VEKOVI SU PROHUJALI

Vekovi su prohujali,
A spoljašnji čovek još uvek ne zna
Gde se unutrašnji čovek
Nesumnjivo nalazi,
A unutrašnji čovek ne zna
Šta spoljašnji čovek
Zapravo hoće.

 

ODGOVOR

Sačekaj pa ćeš videti.
Privremena praznina
Zbog nepronalaženja
Životnih odgovora
Ne može potrajati,
Jer
Odgovor sam
Cveta
Laticu po laticu
Za tebe.

 

***

Čovekovo večno pitanje je:
“Ko je Bog?”
Božiji trenutni Odgovor je:
“Dete moje, ko drugi je Bog,
Ako ne ti?”

Scroll to Top