slika 9

Ima li tvoja duša posebnu misiju?

Tvoja duša ima posebnu misiju. Tvoja duša je toga vrhunski svesna.

Maja, iluzija ili zaborav, navodi te da osećaš da si konačan, slab i bespomoćan. To nije tačno. Ti nisi telo. Ti nisi čula. Ti nisi um. Oni su svi ograničeni. Ti si duša, koja je neograničena. Tvoja duša je beskrajno moćna. Tvoja duša prkosi vremenu i prostoru.

Možeš li uopšte spoznati svoju dušu? Možeš li biti potpuno svestan svoje duše i biti jedno sa njom? Svakako da možeš; jer zapravo ti i nisi ništa drugo nego duša. Upravo tvoja duša predstavlja prirodno stanje svesti. Ali, sumnja čini teškom spoznaju duše. Sumnja je čovekova jalova borba u spoljašnjem svetu. Težnja je tragaočevo plodno poverenje u unutrašnjem svetu. Sumnja se bori i bori. Na kraju sama sebe uništava. Težnja leti naviše do najvišeg. Na kraju svog putovanja stiže do Cilja. Sumnja se zasniva na spoljašnjem posmatranju. Težnja se zasniva na unutrašnjem iskustvu. Sumnja se završava neuspehom, jer ona živi u ograničenom fizičkom umu. Težnja se završava uspehom, jer živi u uspinjućoj duši. Život težnje je život Mira. Život težnje je život Blaženstva. Život težnje je život božanskog Ispunjenja.

Da bi saznao koja je tvoja posebna misija, treba da zaroniš duboko unutar sebe. Nada i hrabrost moraju te pratiti na tvom neumornom putovanju. Nada će probuditi tvoju unutrašnju božanstvenost. Hrabrost će dovesti do procvata tvoju unutrašnju božanstvenost. Nada će te nadahnuti da sanjaš o Transcendentalnom. Hrabrost će te nadahnuti da ispoljiš to Transcendentalno ovde na zemlji.

Da bi osetio šta je tvoja posebna misija, moraš stalno da stvaraš. To što stvaraš je nešto što ćeš na kraju postati. Nakon svega, doći ćeš do spoznaje da tvoje stvaranje nije ništa drugo do tvoje samootkrovenje.

Misija ima koliko i duša

Istina je, ima onoliko misija koliko i duša. Ali, sve te misije se ispunjavaju tek nakon što duše dostignu određeni stepen savršenstva. Ovaj svet je božanska igra. Svaki učesnik doprinosi njenoj uspešnosti. Uloga sluge isto je toliko značajna koliko i uloga gospodara. U savršenstvu svake individualne uloge leži kolektivno ispunjenje. A istovremeno, to individualno ispunjenje postaje savršeno jedino kada pojedinac uspostavi neraskidivu vezu i spozna svoje jedinstvo sa svim ljudskim bićima na svetu.

Ti si jedno od glave do pete. Pa ipak, jedno mesto nazivaš uši, a drugo nazivaš oči. Svako mesto na tvome telu ima sopstveno ime. Za divno čudo, iako su sve to delovi istog tela, nijedan ne može da obavlja funkciju nekog drugog. Oči vide, ali ne mogu da čuju. Uši čuju, ali ne mogu da vide. Tako je telo, iako je jedno, takođe i mnoštvo. Slično tome, iako je Bog jedno, On ispoljava Sebe kroz mnoge oblike.

Bog nam govori šta je naša misija. Ali, mi ne razumemo Božiji jezik, pa On mora da postane sopstveni tumač. Kad nam drugi govore o Bogu, oni nikad ne mogu da nam u potpunosti kažu šta je Bog. Oni pogrešno tumače, a mi pogrešno razumemo. Bog govori u tišini. On takođe i tumači Svoju poruku u tišini. Hajde onda da čujemo i razumemo Boga u tišini.

Ima li tvoja duša posebnu misiju? Da. Tvoja misija je u najvećim dubinama tvoga srca i tamo moraš da je nađeš i ispuniš. Nema spoljašnjeg načina da ispuniš svoju misiju. Jelen stvara mošus u sopstvenom telu. On oseća njegov miris i to ga opija, pa pokušava da pronađe poreklo mirisa. On trči i trči, ali ne može da nađe njegov izvor. U svojoj beskrajnoj potrazi gubi svu svoju energiju i na kraju umire. A izvor koji je godinama tako očajnički tražio bio je u njemu. Kako bi ga mogao naći na nekom drugom mestu?

Isti je slučaj i sa tobom. Tvoja posebna misija – koja predstavlja ispunjenje tvoje božanstvenosti – nije van tebe, već unutar tebe. Traži unutra. Meditiraj unutra. Otkrićeš svoju misiju.

 

Scroll to Top