birds logo

 • Sri Chinmoy
 • Sri Chinmoy
 • Sri Chinmoy
 • Sri Chinmoy

Šta je cilj života?

slika3Cilj života je postati svestan Vrhunske Stvarnosti. Cilj života je biti svesni izraz Večnog Bića.

Život je evolucija. Evolucija je razvoj iznutra. Svaki život je svet za sebe. Zaista, svaki život je mikrokosmos. Sve što diše u prostranom univerzumu diše takođe i u svakom individualnom životu.

Postoje dva života: unutrašnji i spoljašnji. Spoljašnji život govori o svojim principima, a onda pokušava da deluje. On propoveda i kad treba i kad ne treba, ali čini veoma malo od onog što propoveda. Unutrašnji život ne govori. On deluje. Njegovo spontano delovanje je svesno ispoljavanje Boga.

Naš život ima dve stvarnosti: egzoteričnu i ezoteričnu. Egzoterična stvarnost  se odnosi na spoljašnji svet. Spoljašnja stvarnost se trudi da ispuni sebe hraneći želje i podstičući strasti. Ezoterična ili unutrašnja stvarnost nalazi ispunjenje u kontroli strasti i pobedi nad željama, u plivanju prostranim morem Oslobođenja.

Život je postojanje. Obično postojanje dolazi od jednog dubljeg Postojanja. Postojanje ne može da nastane od nepostojanja. Život dolazi od Boga. Život je Bog. Dve stvari treba da učinimo: treba da sa velikom posvećenošću proučavamo život i da krajnje božanstveno živimo život.
Dve stvari moramo da imamo: maštu i inspiraciju. Život bez mašte je život zatočenja. Na krilima mašte, moramo da pokušamo da uzletimo u Onostrano. Život bez inspiracije je život tavorenja. Sa dinamizmom neprekidne inspiracije, daćemo životu novi smisao i obesmrtićemo život.

Cilj života je ostvariti Boga. Ostvarenje nikada ne može doći onome ko je neaktivan. Moramo da težimo za Ostvarenjem. Moramo da platimo cenu za njega. Drugog izbora nema. Jedna stvar je izuzetno značajna: govoreći drugima da ste ostvarena duša, možda možete da ubedite njih, možda možete da prevarite čak i sopstveno srce, ali ne možete da prevarite Boga.

Prvo što je potrebno za Ostvarenje Boga je mir. Mir se zasniva na ljubavi: ljubavi prema čovečanstvu i ljubavi prema Bogu. Mir se takođe zasniva na nevezanosti. Ne žudite za dobitkom, ne strahujte od gubitka – i gle! Mir je vaš. Mir se takođe zasniva na odricanju. To odricanje nije odricanje od svetovnih poseda, već od ograničenosti i neznanja. Takav mir je pravi Mir kojeg ne može da poremeti galama sveta, spoljašnjeg ili unutrašnjeg.

Kad steknete božanski Mir, Ostvarenje neće moći da odoli da ne pokuca na vrata vašeg srca. Tačnije rečeno, Lotos Ostvarenja počeće da cveta u vašem srcu, laticu po laticu.

Za ostvarenje Boga nisu neophodni hramovi, crkve i sinagoge. A nije nužno ni mnoštvo svetih spisa i propovedi. Ono što je nužno je meditacija. Meditacija će učiniti da ostvarite Boga Beskrajnog unutar svoje duše, srca, uma i tela.

Cilj života je živeti božanski život. Mi živimo na ovom svetu. Mi znamo da čovek ne živi samo od hleba. Čoveku je potrebna duša da bi živeo u svetu Božije Stvarnosti. Duša je u stanju da vidi i oseti znano i Neznano, postojeće i nepostojeće, san prošlosti, dostignuće sadašnjosti i nadu budućnosti.

Hajde da prihvatimo unutrašnji život, duhovni život. Greške na našem putu su neizbežne. Uspeh bez truda je potpuno nemoguć. Bez rada nema napretka. Iskustvo moramo da pozdravimo, jer bez iskustva ništa ne možemo da naučimo. To iskustvo može da bude ili ohrabujuće ili obeshrabrujuće. Ali je iskustvo ono što nas čini pravim bićem, ono što nam pokazuje pravi smisao našeg postojanja.
Hajde da svi budemo istinski duhovni. Hajde da ostvarimo Boga tako što ćemo stalno komunicirati sa Njim. Za našu meditaciju nije nam potrebno neko posebno vreme ili mesto. Moramo da prevaziđemo potrebu vremena i prostora. Kad zaronimo duboko unutra, tad osećamo da se jedan trenutak ne može odvojiti od drugog, da se jedno mesto ne može odvojiti od drugog. Hajde da težimo da živimo u Večnom Sada Ostvarenja Boga, u Večnom Sada Božijeg Sna i Stvarnosti. Taj San je san o večno nadmašujućem Prevazilaženju. Ta stvarnost je Stvarnost stalno cvatućeg Otkrovenja.

 

Šri Činmoj

Najnovije u rubrici

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

Da li nas Bog proverava?

Da li nas Bog proverava?

Da li nas Bog ikada proverava? Ne, Bog nas zapravo ne proverava i ne ispituje. Neznanje je to što deluje kroz neprijateljske sile, nebožanske sile, i ono nas ispituje. Sa...

Materijalni život je važan

Materijalni život je važan

Vrhunski je važno kako koristimo materijalni život. Materija sama po sebi nije učinila ništa loše Bogu; ona nije suprotstavljena božanskom. Mi smo ti koji materijalne stvari koristimo na pogrešan način....

Nevolja nas čini dinamičnim

Nevolja nas čini dinamičnim

Nevolja nas čini dinamičnim. Nevolja nas primorava da držimo oči širom otvorene. Nevolja nas uči smislu strpljenja. Nevolja nam daruje veru u sebe. Nevolja nas vodi unutra da bismo ispravili...

Dva efikasna puta

Dva efikasna puta

Molitva i meditacija su kao glava i pismo istog novčića. Obe su krajnje efikasne. Kad se molim, ja govorim, a Bog sluša. Kad meditiram, Bog govori, a ja slušam. Kad...

Radost u nesebičnosti

Radost u nesebičnosti

Jedino davanjem sebe, a ne zahtevanjem, možemo da u životu steknemo više radosti nego napetosti. Kada se javi napetost, to je zato što želimo da nešto bude urađeno na naš...

Stvarnost u nama

Stvarnost u nama

Svaki pojedini tragalac iznutra mora da se bori da prevaziđe svoje unutrašnje neprijatelje: strah, sumnju, ograničenja i tome slično. Ovde smo svi mi tragaoci na suncem obasjanom putu, na putu...

Život je stalni napredak

 Život je stalni napredak

Naša duša je svetlost. Međutim, zemaljska atmosfera nije težeća. Kada se neko rodi, prvo što vidi svuda oko sebe je neznanje i iluzija. Na najvišem nivou, svi smo mi savršeni,...

Duhovnost nas neće razočarati

Duhovnost nas neće razočarati

Ponekad se ljudi plaše same duhovnosti. Kada bi znali pravi smisao duhovnosti, smesta bi je prigrlili. Duhovnost nam pokazuje naš cilj, a taj cilj je spoznaja Beskonačnog unutar nas. Vi...

Koristimo srce mudro

Koristimo srce mudro

Duhovni život nije život ravnodušnosti. Međutim, čovek mora da koristi rasuđivanje kad ima posla sa svetom. Ako od srca dajete svima, bez obzira o kome se radi, ljudi mogu da...

Ima li tvoja duša posebnu misiju?

Ima li tvoja duša posebnu misiju?

Tvoja duša ima posebnu misiju. Tvoja duša je toga vrhunski svesna. Maja, iluzija ili zaborav, navodi te da osećaš da si konačan, slab i bespomoćan. To nije tačno. Ti nisi telo....

Naš cilj je isti

Naš cilj je isti

Svi smo mi tragaoci, i naš cilj je isti: da postignemo unutrašnji mir, svetlost i radost, da postanemo nerazdvojno jedno sa našim Izvorom i da živimo život pun istinskog zadovoljstva....

Stvarne potrebe se uvek ispune

Stvarne potrebe se uvek ispune

Svevišnji će nam nesumnjivo dati stvari koje su nam potrebne. Jedino, treba da znamo da postoje stvari koje su nam zaista potrebne, a postoje stvari koje samo zahtevamo ili želimo....

Pripišimo zasluge Bogu

Pripišimo zasluge Bogu

U trenutku kada Bog primeni Svoju Milost na nekog pojedinca, On tom tragaocu nudi Njegov Sopstveni Životni Dah, jer se Bog i Božija Milost nikada ne mogu razdvojiti. Ako osećamo...

Ljubav ljudska i Ljubav Božanska

Ljubav ljudska i Ljubav Božanska

Drage sestre i braćo, hteo bih da sa vama podelim svoju skromnu filozofiju, zasnovanu na ljubavi. Znamo da postoje dve vrste ljubavi: ljudska ljubav i Ljubav Božanska. Ono što zapravo...

Budimo kao deca

Budimo kao deca

Ljubav živi u srcu, a ne u umu. U svačijoj kući postoji jedna posebna prostorija - bilo da je to dnevna soba ili kuhinja ili spavaća soba - u kojoj...

Duhovnost nije bekstvo

Duhovnost nije bekstvo

Na zemlji postoje dve vrste ljudi: duhovni ljudi i neduhovni ljudi. Neduhovni ljudi često optužuju duhovne ljude da nisu normalni. Oni navodno žele da žive u oblacima i hrane se...

Najčitanije u rubrici

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

Ljubav ljudska i Ljubav Božanska

Ljubav ljudska i Ljubav Božanska

Drage sestre i braćo, hteo bih da sa vama podelim svoju skromnu filozofiju, zasnovanu na ljubavi. Znamo da postoje dve vrste ljubavi: ljudska ljubav i Ljubav Božanska. Ono što zapravo...

Šta je cilj života?

Šta je cilj života?

Cilj života je ostvariti Boga. Ostvarenje nikada ne može doći onome ko je neaktivan. Moramo da težimo za Ostvarenjem. Moramo da platimo cenu za njega. Drugog izbora nema. Jedna stvar...

Srce i um

Srce i um

Zašto govorim ljudima da više pažnje obraćaju na srce a manje na um? Zato što se srce širi. Duša predstavlja naše prosvetljenje, a duša boravi u srcu. U duhovnom životu...

Ima li tvoja duša posebnu misiju?

Ima li tvoja duša posebnu misiju?

Tvoja duša ima posebnu misiju. Tvoja duša je toga vrhunski svesna. Maja, iluzija ili zaborav, navodi te da osećaš da si konačan, slab i bespomoćan. To nije tačno. Ti nisi telo....

Put srca

Put srca

U ovim odlomcima Šri Činmoj govori o svom duhovnom putu, putu srca: - U osnovi je naš put put srca, a ne put uma. To ne znači da mi kritikujemo um....

Duhovnost nije bekstvo

Duhovnost nije bekstvo

Na zemlji postoje dve vrste ljudi: duhovni ljudi i neduhovni ljudi. Neduhovni ljudi često optužuju duhovne ljude da nisu normalni. Oni navodno žele da žive u oblacima i hrane se...

Budimo kao deca

Budimo kao deca

Ljubav živi u srcu, a ne u umu. U svačijoj kući postoji jedna posebna prostorija - bilo da je to dnevna soba ili kuhinja ili spavaća soba - u kojoj...

Da li nas Bog proverava?

Da li nas Bog proverava?

Da li nas Bog ikada proverava? Ne, Bog nas zapravo ne proverava i ne ispituje. Neznanje je to što deluje kroz neprijateljske sile, nebožanske sile, i ono nas ispituje. Sa...

Materijalni život je važan

Materijalni život je važan

Vrhunski je važno kako koristimo materijalni život. Materija sama po sebi nije učinila ništa loše Bogu; ona nije suprotstavljena božanskom. Mi smo ti koji materijalne stvari koristimo na pogrešan način....

Duhovnost nas neće razočarati

Duhovnost nas neće razočarati

Ponekad se ljudi plaše same duhovnosti. Kada bi znali pravi smisao duhovnosti, smesta bi je prigrlili. Duhovnost nam pokazuje naš cilj, a taj cilj je spoznaja Beskonačnog unutar nas. Vi...

Koristimo srce mudro

Koristimo srce mudro

Duhovni život nije život ravnodušnosti. Međutim, čovek mora da koristi rasuđivanje kad ima posla sa svetom. Ako od srca dajete svima, bez obzira o kome se radi, ljudi mogu da...

Stvarne potrebe se uvek ispune

Stvarne potrebe se uvek ispune

Svevišnji će nam nesumnjivo dati stvari koje su nam potrebne. Jedino, treba da znamo da postoje stvari koje su nam zaista potrebne, a postoje stvari koje samo zahtevamo ili želimo....

Naš cilj je isti

Naš cilj je isti

Svi smo mi tragaoci, i naš cilj je isti: da postignemo unutrašnji mir, svetlost i radost, da postanemo nerazdvojno jedno sa našim Izvorom i da živimo život pun istinskog zadovoljstva....

Dva efikasna puta

Dva efikasna puta

Molitva i meditacija su kao glava i pismo istog novčića. Obe su krajnje efikasne. Kad se molim, ja govorim, a Bog sluša. Kad meditiram, Bog govori, a ja slušam. Kad...

Radost u nesebičnosti

Radost u nesebičnosti

Jedino davanjem sebe, a ne zahtevanjem, možemo da u životu steknemo više radosti nego napetosti. Kada se javi napetost, to je zato što želimo da nešto bude urađeno na naš...

Pripišimo zasluge Bogu

Pripišimo zasluge Bogu

U trenutku kada Bog primeni Svoju Milost na nekog pojedinca, On tom tragaocu nudi Njegov Sopstveni Životni Dah, jer se Bog i Božija Milost nikada ne mogu razdvojiti. Ako osećamo...

Stvarnost u nama

Stvarnost u nama

Svaki pojedini tragalac iznutra mora da se bori da prevaziđe svoje unutrašnje neprijatelje: strah, sumnju, ograničenja i tome slično. Ovde smo svi mi tragaoci na suncem obasjanom putu, na putu...

Nevolja nas čini dinamičnim

Nevolja nas čini dinamičnim

Nevolja nas čini dinamičnim. Nevolja nas primorava da držimo oči širom otvorene. Nevolja nas uči smislu strpljenja. Nevolja nam daruje veru u sebe. Nevolja nas vodi unutra da bismo ispravili...

Život je stalni napredak

 Život je stalni napredak

Naša duša je svetlost. Međutim, zemaljska atmosfera nije težeća. Kada se neko rodi, prvo što vidi svuda oko sebe je neznanje i iluzija. Na najvišem nivou, svi smo mi savršeni,...

Posetioci sajta

 Broj posetilaca: 8 gostiju