birds logo

 • Sri Chinmoy
 • Sri Chinmoy
 • Sri Chinmoy
 • Sri Chinmoy

Kako da se bude patriota, a da se ne odvajamo od drugih zemalja?

Šri Činmoj: Ja živim u svojoj zemlji, u svom vlastitom domu, a vi živite u svom domu. Držim svoj dom čisto i uredno, pa ako poželite da dođete, dočekaću vas kao božanske goste i pozvati vas da ostanete koliko god poželite. Ja takođe očekujem da i vi držite svoju kuću uredno i da me dočekate kad ja poželim da dođem i da vas posetim.

Svoju kuću sam izgradio prema mom iskustvu i mojim sposobnostima. I vi ste izgradili svoje kuće prema vašim sposobnostima, vašem talentu, vašoj težnji i vašoj odlučnosti. I sad su naša težnja, sposobnost i veština postali jedno. Mi idemo zajedno, ali vaša kuće ostaje vaša a moja kuća ostaje moja. Dok boravim u svojoj kući i volim svoju kuću, neću kritikovati i omalovažavati vaše kuće. Neću reći da je moja kuća daleko bolja od vaše. Smatraću da je moja kuća dobra za mene a da je vaša kuća dobra za vas. Kad dođe vreme, vi ćete posetiti moju kuću i videti kako izgleda, a ja ću posetiti vaše kuće. To znači da ćemo prihvatiti jedni druge i steći korist od međusobnih iskustava.

Kad pre svega volim svoju zemlju, onda moja stvarna snaga ljubavi nikad ne postaje ustajala, uvek se kreće, kreće prema Izvoru, koji je sveprožimajući. To je kao kad reka teče prema moru. Ako stvarno volim svoju zemlju, onda ću biti sposoban da volim i druge zemlje, jer ću voleći svoju vlastitu zemlju naučiti šta rodna zemlja znači za svoju decu.

Ako nešto stvarno volim, onda imam sposobnost da volim i nešto drugo. Ako stvarno volim svoje telo, jednog dana ću imati sposobnost da volim svoju dušu ili da volim svoj vital ili da volim neki drugi deo svog bića. Ali ako nemam ljubavi prema sebi, onda ne mogu voleti nikoga. Neću čak voleti ni Boga. Patriotizam je neka vrsta sposobnosti širenja. Danas volim svoju majku, sutra zavolim oca, pa prekosutra zavolim svoju braću i sestre. Onda, kad krenem u školu, zavolim nastavnika. Postepeno naučim da volim svoj grad, pa svoju oblast, onda svoju zemlju, i onda ceo svet. Međutim, počinjem tako što volim jednu stvar koja mi je vrlo bliska. Moja vizija kreće s tog mesta. Od majke idem do oca, onda do braće i sestara i tako dalje. Ali ako ne volim svoju vlastitu zemlju, kako da volim zemlju nekoga drugog? Ako stvarno volim svoju zemlju, onda postepeno, postepeno postajem sposoban da proširim svoju svest dok konačno ne zavolim ceo svet.

Božanska ljubav, istinska ljubav se širi i širi. Ona ima moć stalnog širenja. Ako stvarno volim svoju zemlju na božanski način, onda ću imati kosmopolitski pogled, voleću i druge zemlje. Ali ako stalno i namerno nastojim da svojoj zemlji nalazim mane, onda ću doći dotle da nastojim da nađem manu svom gradu i članovima svoje porodice, samom sebi i svemu što imam. Misliću da moj nos nije lep, da moje oči nisu lepe, da moje ruke nisu lepe i tako dalje.

Mi počinjemo tako što zavolimo nešto malo i postepeno naučimo da volimo ceo svemir. Za dete je majka ceo svemir. Onda, kako odrasta, postepeno se njegova vizija širi. To ne znači da manje voli svoju majku, već da je naučilo da postepeno u svojoj majci vidi ceo svet.

Isto tako, unutar tvoje zemlje vidiš postojanje svih drugih zemalja. Onda, ako voliš svoju zemlju, normalno je da ćeš voleti druge zemlje koje postoje unutar srca tvoje vlastite zemlje. U božanskim osobinama tvoje vlastite zemlje treba da vidiš i postojanje drugih zemalja, jer sve što je dobro, to je i prostrano, sve što je božansko, to je sveprožimajuće. A pošto je patriotizam dobar i božanski, on je prostran, on je beskonačan, on je sveprožimajući.

 

Iz knjige "Talasi plamenova" deo 6

Kako da pomirimo ideju karme neke nacije sa činjenicom da unutar nje imamo milione ljudi sa svojim vlastitim pojedinačnim karmama?

Svaki pojedinac može podići standard svoje nacije. Ako jedna osoba u nekoj naciji teži, svest te nacije se podiže. Treba da znamo da je nacija kao telo koje je stvoreno od miliona ćelija. Ako jedna ćelija postigne nešto veliko, to je postignuće celog tela. Ako jedna ćelija postigne visoku svest, svest celog tela se popravi. U drugu ruku, ako jedna ćelija postane slaba, nemoćna, bolesna, onda je celo telo oslabljeno. Svest nacije je kolektivna pojava. Postignuće svake osobe uvećava postignuće nacije kao celine. Isto tako, svaka nacija bi trebalo da oseća da je grana kosmičkog drveta. Tekovina jedne određene grane je tekovina celog stabla.

Mi možemo postati savršeni jedino ako kao nacija pokušamo da prevaziđemo naša ograničenja, pa čak i naša postignuća. Kao što mi prevazilazimo svoja ograničenja i nadmašujemo svoja postignuća, tako osećamo da svesno ili nesvesno inspirišemo i druge nacije. Ako one žive u vitalu, biće ljubomorne na nas. Ali ako žive u srcu, onda će videti da i one takođe imaju sposobnost da urade isto što i mi. Iskrena nacija će videti i osetiti da se neka druga nacija uzdiže ili se uzdigla na visoki nivo zahvaljujući svom sopstvenom naporu, pomoću težnju da poboljša sebe. Iskrena nacija će se onda zapitati šta nju sprečava da dostigne taj nivo i videće da je to samo zbog nedostatka elana, zato što se nije trudila.

Neki ljudi kažu da neke nacije nisu dobile priliku. Hteo bih da kažem da to nije istina. Šta je prilika? Prilika je svesno prihvatanje prisustva unutrašnje božanstvenosti. Neka nacija može reći da je pala ili razočarala zato što nije imala jednake sposobnosti ili jednake prilike. Ali ja kažem da nije tako! Prilika dolazi odozgo, sposobnosti dolaze iznutra. Kako god, ta nacija nije iskoristila priliku, nije upotrebila sposobnost. U ovom svetu nijedna nacija ne može ostati nezadovoljena ili neispunjena ako iskreno teži, što će reći, ako njeni građani iskreno teže.

Moramo znati šta Bog želi od koje nacije. Bog želi da moje ruke rade, da moje oči vide, da moje uši čuju, da moj nos diše. Ako određena nacija zaroni duboko unutra, videće šta Bog želi da ona bude. Ako mogu postati to što Bog želi da postanem, onda će Bog biti više nego zadovoljan mnome. Ako Bog želi da budem mrav, onda će biti zadovoljan mnome samo ako postanem mrav, a ne ako postanem slon. Uloga i cilj svake pojedine nacije moraju doći tačno iznutra, od Boga. Ako mi, kao nacija, želimo da uradimo nešto za svet, onda hajde da zaronimo duboko unutra i da radimo ono što Bog želi, umesto da se takmičimo sa nekom drugom nacijom koja radi nešto sasvim drugačije. Ako kao nacija možemo da postanemo ono što Bog želi da postanemo, onda ćemo osetiti da smo ispunili svoje vlastito postojanje i ispunili Božju Božanstvenost i Božju Stvarnost. Ako hoćemo da se takmičimo, trebalo bi da se takmičimo sa svojim vlastitim neznanjem, sa svojim vlastitim ograničenjima i okovima. Trebalo bi da prevaziđemo sebe, svoja vlastita postignuća, a ne postignuća drugih zemalja. Ako kao nacija imamo slabosti, trebalo bi da pokušamo da postanemo snažni tako što ih prevazilazimo i usavršavamo. Ako smo bolesni, trebalo bi da se lečimo, a ne da zavisimo od druge nacije za lečenje. A svaka nacija ima sposobnost da bude apsolutno savršena zato što poruka savršenstva leži unutar svake nacije, seme savršenstva je posejano unutar svake nacije. Kao što je to slučaj sa svakim drugim semenom, i njemu treba vremena da proklija.

Nacija ima karmičku prošlost i kad se neko rodi u nekoj naciji ili živi u toj naciji, on učestvuje u njoj ili deli tu karmičku prošlost. Ta osoba takođe gradi karmičku budućnost te nacije. Tako da morate znati sledeće: ako je neka nacija nerazvijena, to nije zato što nije imala priliku, već zbog nedostatka težnje ili nedostatka u razvoju njenih stanovnika. Ako neka nacija ima određene dobre osobine ili dobru sudbinu, ili loše osobine ili lošu sudbinu, to je zbog svesti ljudi u toj naciji.

 

Šri Činmoj je odgovorio na ovo pitanje nakon jedne od meditacija koje je redovno održavao u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Pitanje u celini glasi:
Kad govorimo o naciji, govorimo o njoj kao da je osoba, ali nacija je sastavljena od hiljada i miliona ljudi na različitim nivoima svesti. Takođe, kad govorimo o naciji kao pojedincu to znači da i tu postoji takva stvar kao što je karmička prošlost. Kako da pomirimo ideju karme jedne nacije sa činjenicom da unutar nje imamo milione ljudi sa svojim vlastitim pojedinačnim karmama, ukoliko rođenje u okviru određene nacije nije deo pojedinačne karme?

(Preuzeto iz knjige "Talasi plamenova" deo 2)

Kako da prihvatimo i volimo svoje bližnje?

Kao prvo, treba da osetiš da su tvoji bližnji sastavni dio tvog vlastitog postojanja. Ja imam dva oka. I ako moje levo oko ne funkcioniše kao desno, šta radim? Da li se naljutim na moje levo oko? Da li ga odstranim iz tela? Da li držim levo oko zatvoreno ili ga pokrijem rukom govoreći: „Neću ti dozvoliti da gledaš“? Ne. U tom trenutku imam osećaj jedinstva. Jednostavno prihvatim da je moje levo oko slabije od desnog oka, ali je još uvek deo mene. Ako moje levo oko ne vidi dobro, koristim desno oko. Kad god treba da koristim oči, koristim oba oka, a oko koje je bolje, naravno, mora da uradi više.

Treba da gledaš na ljude oko sebe kao na sastavne delove tvog sopstvenog tela. Bez njih nisi potpun. Možda misliš da su oni manje razvijeni, ali i oni igraju svoju ulogu. Tvoj palac je mnogo snažniji od tvog malog prsta. Ali i taj mali prst ima svoj zadatak. Bog je stvorio pet prstiju. Iako su neki kraći i slabiji od ostalih, znaš da si savršen samo kad imaš pet prstiju. Tvoj srednji prst je najduži. Ako misliš da ti zato ne trebaju kraći prsti, grdno se varaš. Ako hoćeš da sviraš klavir ili da kucaš na tastaturi, trebaju ti svih pet prstiju.

Ljude oko sebe možeš da voliš samo kad osećaš potrebu za stvarnim savršenstvom. Ako ostaneš izolovan kao pojedinac, onda će tvoja postignuća biti ograničena, vrlo ograničena. Ali kad razmišljaš o neograničenom savršenstvu, onda je neophodno da voliš čovečanstvo; zato što jedino prihvatanjem čovečanstva kao sastavnog dela svog sopstvenog života i usavršavanjem čovečanstva svojim sopstvenim prosvetljenjem možeš da ispuniš sebe.

 

Šri Činmoj je odgovorio na ovo pitanje nakon jedne od redovnih meditacija za mir koje je održavao u Ujedinjenim nacijama; preuzeto iz knjige "Talasi plamenova" deo 1.

Kako da vidimo božansko u drugim ljudima kada svako ljudsko biće ima toliko mana?

Pošto bi želeo da vidiš božansko u drugima, već si na pola puta do toga. Neki ljudi ne žele da vide božansko u drugima. Naprotiv, oni žele da vide samo ono što je nebožansko da bi mogli da kritikuju i podsmevaju se. Ali, kad čovek postane iskren tragalac, on se trudi da vidi božansko u drugima uprkos njihovim ograničenjima. Ako gledamo nečija ograničenja, samo ometamo sopstveni napredak, a istovremeno, drugima ne pomažemo ni na koji način. Ako nekom nalazimo mane, niti će njegove nebožanske osobine nestati, niti će se naše smanjiti. Naprotiv, njegove nebožanske osobine će izbiti u prvi plan da se odbrane, a kod nas će takođe na površinu izbiti ponos, nadmenost i osećaj superiornosti. Ali, ako u nekome vidimo ono što je božansko, time ubrzavamo sopstveni napredak i pomažemo tom drugom da svoj stvarni život učvrsti u nečem božanskom. U duhovnom životu, treba da druge gledamo srcem zaljubljenika, a ne okom kritičara. Svaki čovek zna svoja ograničenja, ali bi ipak trebalo da pre svega misli o svojim božanskim mogućnostima i potencijalima. Razmišljajući stalno o svojim božanskim potencijalima, usmeravajući svoju pažnju na ostvarivanje svojih božanskih mogućnosti, on će moći da uđe u carstvo ispunjujuće stvarnosti.

Da bismo videli božansko u drugima, treba da volimo. Gde je ljubav jaka, mane su slabe. Ako nekog stvarno voliš, onda ti je teško da mu nađeš manu. Njegove mane izgledaju zanemarljive, jer ljubav znači jedinstvo. To jedinstvo dolazi od našeg svesnog prihvatanja njegove stvarnosti takve kakva jeste. Majka ne prestaje da voli svoje dete uprkos tome što zna njegova bezbrojna ograničenja, zato što je u jedinstvu sa njim. Ako dete ima nesavršenosti, majka smatra te nesavršenosti svojim. A kad dete odraste, ono oseća da su majčine slabosti i njegove.

Ako ti je teško da voliš ljudsko u nekome, onda voli božansko u njemu. Božansko u njemu je Bog. Upravo zato što si tragalac, ti znaš da Bog postoji i u toj osobi isto kao što Bog postoji u tvom životu. Čak i ako ti je teško da voliš ljudsko kao takvo, izuzetno ti je lako da voliš Boga, zato što znaš da je Bog božanski i savršen. Zato, ako svaki put kad pogledaš nekog pojedinca možeš da postaneš svestan da Bog postoji u njemu, neće ti svesno smetati njegove nesavršenosti ili ograničenja.

 

Šri Činmoj je odgovorio na ovo pitanje nakon predavanja koje je održao na Univerzitetu Nevade, 17. aprila 1974

Najnovija pitanja

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

Kako da se bude patriota, a da se ne odv…

Šri Činmoj: Ja živim u svojoj zemlji, u svom vlastitom domu, a vi živite u svom domu. Držim svoj dom čisto i uredno, pa ako poželite da dođete, dočekaću vas...

Koji je glavni faktor koji doprinosi Vaš…

Kao prvo, u duhovnom životu nema takmičarskog duha, tako da ja ne poredim svoj put sa drugim putevima. Svaki put ima svoju vrednost. Svaki put ima specifičan način na koji...

Kako duhovnost pomaže da se razlikuje št…

Čak i dete zna šta je ispravno a šta pogrešno. Dete ima u svom unutrašnjem biću nešto što se zove savest - ona je prisutna od samog rođenja. Pogotovo su...

Svuda oko nas čujemo za ratove i sukobe.…

Vrlo dobro. Istina je da to ponekad jeste deo Božanske Igre. Dobro i zlo u svakome moraju izaći na površinu i na kraju dobro pobeđuje. A opet, postoji nešto što...

Kako da pomirimo ideju karme neke nacije…

Svaki pojedinac može podići standard svoje nacije. Ako jedna osoba u nekoj naciji teži, svest te nacije se podiže. Treba da znamo da je nacija kao telo koje je stvoreno...

Čitao sam u knjigama modernih zapadnih f…

Telo i duša su kao kuća i njen vlasnik. Duša je vlasnik, a telo je kuća. Oni su u određenoj meri nerazdvojni na jedan period. Možemo nazvati telo hramom. Unutar...

Kako da prihvatimo i volimo svoje bližnj…

Kao prvo, treba da osetiš da su tvoji bližnji sastavni dio tvog vlastitog postojanja. Ja imam dva oka. I ako moje levo oko ne funkcioniše kao desno, šta radim? Da...

Kako možemo da znamo koji su lideri zais…

Lideri koji misle da je „širenje uma, širenje vitala i širenje tela“ pravi put ka miru, daleko su od mira. A lideri koji veruju u širenje srca – ovde, tamo...

Kakva je veza između Vaše potrage za mir…

Postoji važna veza između onoga što radim u Ujedinjenim nacijama i onoga što radim kad podižem tegove, slonove i tako dalje. U mom podizanju tegova nastojim da pokažem sledeće: kada...

Kako da postignemo mir u našem spoljašnj…

Mir u spoljašnjem životu možemo da postignemo ako najpre uradimo ono što dolazi na prvo mesto. Ako rano ujutru, pre nego što se upustimo u životni metež, meditiramo deset ili...

Kako da vidimo božansko u drugim ljudima…

Pošto bi želeo da vidiš božansko u drugima, već si na pola puta do toga. Neki ljudi ne žele da vide božansko u drugima. Naprotiv, oni žele da vide samo...

Šta je najbolje što možemo da učinimo za…

Ovde na Zapadu postoji jedna vrsta slobode koju ja ne odobravam. Neki roditelji kažu da je Amerika zemlja slobode i daju svojoj deci slobodu da sami utvrde šta je najbolje...

Imate li neki komentar na problem hrane …

Govoreći iz duhovne perspektive, hteo bih da kažem da će uvek biti nekih problema – bilo problema sa hranom ili fizičkih problema, mentalnih problema, vitalnih problema, psihičkih problema. Našim problemima...

Objasnite Vaš aforizam koji glasi: “Kad …

Ljubav prema vitalnoj moći uništava ceo svet, ali božanska ljubav, koja je sama moć, može jedino da nas preobrazi – da preobrazi ljudsko u nama u božansko. Ljubav prema moći...

Šta stvara osećaj nemira u ljudskom živo…

Šta stvara nemir? Nemir ukazuje na nezadovoljstvo onim što vidimo i što imamo i što jesmo. Ako imamo duševni mir, bilo šta što imamo, bilo šta što jesmo, bilo šta...

Kako da naučimo sebe da volimo ljude koj…

Veoma je teško da budete ravnodušni prema nekome ko vam je učinio nešto loše. Vaša trenutna reakcija biće da mrzite tu osobu. Ali, šta dobijate mrzeći tu osobu? Ne samo...

Najčitaniji odgovori

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

Kako da ojačamo svoju unutrašnju veru u …

Molim vas, odsad pokušajte da osetite da postoji Neko ko od vas ne želi ništa drugo osim radosti. Postoji Neko ko želi da vi stalno plivate u Moru Radosti i...

Telo je smrtno, dok je duša večna. U čem…

Duša je večna, a telo prolazno, istina je. Ali, moramo da znamo da su tri stvari od vrhunske važnosti: prvo, otelovljenje Istine; drugo, otkrovenje Istine; i treće, ispoljavanje Istine. Duša...

Zar nije neophodno prvo kontrolisati um …

Ako hoćemo da kontrolišemo um našom voljom, to će biti kao da tražimo od majmuna da nam ne smeta. Po samoj svojoj prirodi, majmun ujeda i štipa. Nemoguće je zaustaviti...

Zašto u Indiji, za koju se veruje da je …

Pošto sam Indijac, mogu da odgovorim na to pitanje. Nekada, Indija je bila zemlja mira. Sada su tu neprekidni sukobi i borbe. Zašto? Odgovor je jednostavan. Bog nam je dao...

Kako da čovek iznese na površinu unutraš…

Jedino pomoću molitve. Drugog načina nema. Treba da plačete i plačete, kao dete. Dete misli da će mu majka sigurno dati igračku ako za njom bude plakalo pet minuta. Ne!...

Ne znam šta će se zbiti sa mnom u budućn…

Ne, ne bi trebalo da brinemo. Naša vera u Boga, u našeg Unutrašnjeg kormilara ili u našeg duhovnog Učitelja bi trebalo da bude bezrezervna. Morali bismo da osećamo da Bog...

Kako da čovek zna koja je njegova posebn…

Da biste znali koja je vaša posebna misija, morate da uđete duboko u sebe. Na vašem neumornom putovanju moraju da vas prate nada i hrabrost. Nada će probuditi vašu unutrašnju...

Kako da proširimo srce i steknemo više b…

Duhovni život nije život ravnodušnosti. Međutim, čovek mora da koristi rasuđivanje kad ima posla sa svetom. Ako od srca dajete svima, bez obzira o kome se radi, ljudi mogu da...

Da li biste, molim Vas, mogli da kažete …

Svi smo mi tragaoci za istinom i zaljubljenici u Boga - bilo svesno, bilo nesvesno. Što se nas tiče, mi pripadamo onim prvim. Svesno, besano i neumorno mi nastojimo da...

Ako čovek koji je nezadovoljan svetom po…

Vaše pitanje pokazuje izuzetan osećaj za duhovne vrednosti. Tačno, svet je potpuno nesavršen. Život stoji kao ogroman znak pitanja. Zlo vidimo svuda. Sve su to problemi sa kojima se susrećemo...

Kako se meditira?

To je veoma komplikovano pitanje. Ako nemate učitelja, treba da počnete od toga što ćete čitati duhovne knjige koje su napisali pravi učitelji. To će vam pružiti inspraciju. Zatim, molim...

Šta podrazumevaš pod koncentracijom?

Koncentracija je javna tajna usredsređivanja čovekove pažnje na neki predmet ili osobu da bi se ušlo u njih i da bi se čovek poistovetio sa tim predmetom ili osobom. Krajnja...

Kakva je tvoja lična definicija Boga?

Pre nego što dam moju ličnu definiciju Boga, hteo bih da kažem da je svačija definicija Boga uvek ispravna. Nije jedino duhovni Učitelj u stanju da definiše Boga. Ne, čak...

Zašto čovečanstvo zagađuje i uništava Ma…

Majku Prirodu zagađuje i uništava životna stvarnost lišena težnje. To je veoma žalosno. Majka Priroda je postala sasvim bespomoćna, a ljudi koji pokušavaju da sačuvaju Majku Prirodu ni na koji...

Ima li duša u toku jednog života više mi…

Postoji samo jedna misija, ali ciljeva ima više. Jedna duša može hteti da u toku jednog života postane pesnik, slikar ili inženjer. Svaka duša može da stremi različitim oblicima kreativnosti,...

Da li jogom može da se bavi bilo ko?

Naravno, bilo ko može da se bavi jogom, takođe i nezavisno od svog uzrasta. Ali mi moramo razumeti šta sve joga u stvari podrazumeva. Na nesreću, podosta ljudi smatra da...

U čemu je razlika između želje i težnje?

Želja je divlja vatra koja bukti i bukti i na kraju nas proždire. Težnja je blistavi plamen koji tajno i sveto uzdiže našu svest i na kraju nas oslobađa. Žeđ...

Da li je nastojati da postanemo bolji lj…

Te dve stvari moraju ići uporedo. One su kao lice i naličje istog novčića. Duhovnost znači unutrašnji napredak i spoljašnji napredak, ili, može se reći, unutrašnji napredak i spoljašnji uspeh....

Kada se osećam nedostojno, sumnjam da će…

Upitaj se da li postoji bilo koji način na koji mi možemo da pobedimo Boga? Odgovor je: ne. Ako Bog upotrebi Moć svog Oproštaja, onda je ta Moć Oproštaja nesumnjivo...

Da li je vaša meditacija slična religiji…

Ne, ne radi se o religiji. Ja sam rođen kao hinduista, a vi ste možda rođeni kao musliman. Ako se stalno držimo svojih religija, ja ću možda govoriti da je...

Posetioci sajta

 Broj posetilaca: 50 gostiju